Päivähoito

Naantali tarjoaa monipuoliset ja korkeatasoiset päivähoitomahdollisuudet lapsille. Päivähoidon avainsanoja Naantalissa ovat monimuotoisuus, joustavuus ja turvallisuus.

 

Naantali on pystynyt järjestämään kaikille lapsilleen hoitopaikan. Päivähoidon eri toimintamuodot ovat päiväkodit, perhepäivähoito, erityispäivähoito, esiopetus, virike- ja avoin päiväkotitoiminta. Ilta- ja yöhoitoa järjestetään tarvittaessa Keskustan vuorohoitokodissa.

 

Naantalissa on yksitoista päiväkotia sekä yksi avoin päiväkoti.  Päiväkodeissa annetaan kokopäivähoitoa 1-6-vuotiaille lapsille. Kaikissa päiväkodeissa annetaan esiopetusta. Ruotsinkielistä päivähoitoa järjestetään tarvittaessa Karvetin pikkutalossa

 

Päivähoitopaikkaa haetaan Naantalin kaupungintalon palvelupisteestä, sosiaalikeskuksen päivähoidonohjaajilta, päiväkodeista, neuvolasta saatavalla hakulomakkeella tai internetin kautta lähetettävällä hakulomakkeella.

 

Päivähoitopaikkaa on haettava vähintään neljä kuukautta ennen hoidontarvetta. Ellei hoidontarve ole ennakoitavissa, esimerkiksi äkillisissä työllistymistapauksissa on hoitopaikkaa haettava viimeistään kaksi viikkoa ennen hoidon alkua. Päätös hoitopaikasta lähetetään kotiin postitse.

 

Esiopetusta annetaan kaikissa päiväkodeissa silloin, kun lapsella on kokopäivähoidon tarve. Muussa tapauksessa esiopetus on osapäiväryhmässä. Osapäiväisiä esiopetusryhmiä on kaksi; keskustassa toimitaan Pikku-tullissa, Karvetissa Karvetin päärakennuksen alakerrassa. Esiopetukseen tulee ilmottautua erikseen keväällä, vaikka lapsella olisikin jo hoitopaikka päiväkodissa tai perhepäivähoidossa. Ilmoittautua voi kaupungintalon palvelupisteestä ja päiväkodeista saatavalla tai internetin kautta lähetettävällä lomakkella. Lomakkeita saa myös esiopetusryhmistä.

 

Erityistä hoitoa ja kasvatusta tarvitsevien lasten päivähoito pyrkii tukemaan lasta niillä kehityksen alueilla, joilla hänellä on vaikeuksia.

 

Tärkeää on ongelmien varhainen havaitseminen ja ennaltaehkäisy. Erityispäivähoidon tehtävänä on turvata näille lapsille kuntouttava toiminta ja -ympäristö päivähoidossa. Tavoitteena on yhdessä perheen ja päivähoidon henkilöstön kanssa tukea lapsen vahvoja alueita ja oppimisvalmiuksia sekä ennaltaehkäistä oppimisvaikeuksia.

Erityislapset ovat integroituna lähipäiväkotiin, jossa kuntouttavaa toimintaa toteutetaan yksilö- ja/tai pienryhmäopetuksena muun toiminnan ohessa. Tarvittaessa lapsen tai ryhmän tukena on erityiasvustaja ja/tai ryhmäkokoa pienennetään 

1.12.2010

 

 

tammisto1.gif 

 

Lisätietoja:

 

Varhaiskasvatuksen johtaja 
Järvinen Anne
Puh: +358 2 4345 376
Gsm: +358 50 3390 519
etunimi.sukunimi@naantali.fi
Aluepäiväkodin johtaja
Raitanen Viveka
Puh: +358 2 4345 241
Gsm: +358 44 7334 515
etunimi.sukunimi@naantali.fi
 

Lisää tietoa löydät kaupungin sivuilta

 

Perhe- ja sosiaalipalvelut >>

 

 

 

NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Päivähoito".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.