Rakennusvalvonta

Naantalin kaupungin rakennusvalvonnan tavoitteena on edistää, opastaa ja valvoa laadukkaan ja viihtyisän ympäristön syntymistä ja säilymistä.

Virasto palvelee kaupunkilaisia ja huolehtii yleisen edun huomioonottamisesta, sekä luvanhakijoiden ja naapurien oikeusturvan takaamisesta rakennettaessa.

 

 

Naantalissa voi kysyä neuvoa ja hakea rakentamiseen liittyviä lupia sähköisesti Lupapiste -palvelun kautta ympäri vuorokauden.

 

Lupapiste -palvelun avulla kätevästi neuvontapyyntönä puiden kaatoihin liittyvät asiat sekä lupa-asioiden ennakkoneuvonta.

 

Lisäksi työnjohtajailmoitukset nopeasti Lupapiste -palvelun kautta.

 

Rakennusvalvonta palvelee:

KAUPUNGINTALO

Käsityöläiskatu 2

+358 2 434 5111

avoinna ma-pe klo 9 - 15, muina aikoina vain sopimuksen mukaan.

 

RYMÄTTYLÄN PALVELUPISTE ( vain keskiviikkoisin klo 9-11)

Metsätie 1

+358 40 554 6772

Tarkastusinsinööri Lauri Granberg paikalla keskiviikkoisin klo 9 - 11.

 

 

 

Rakennusvalvonnan tehtävät:

 

 • Ennakkovalvonta
  - neuvonta ja ohjaus
  - lupamenettely

 

 • Rakennusaikainen valvonta
  - erikoissuunnitelmat (rakenne-, LVI- ym.)
  - työmaatarkastukset

 

 • Jatkuva valvonta
  - julkisivujen ja ympäristön kunto ja siisteys (esim. ympäristökatselmukset)
  - valitusten ja ilmoitusten perusteella tapahtuva valvonta

 

 • Korjausavustukset

 

 

Rakennus-, toimenpide- ja maisematyölupien osalta keskimääräinen käsittelyaika on noin kaksi viikkoa siitä, kun päätöksenteon kannalta kaikki oleelliset tiedot ja asiakirjat toimitettu sekä asia muuten ratkaistavissa.

 
Suunnittelutarveratkaisujen ja poikkeamispäätösten osalta keskimääräinen käsittelyaika noin 6 kuukautta, kun valmistelun ja päätöksenteon kannalta kaikki oleelliset tiedot ja asiakirjat toimitettu sekä asia muuten ratkaistavissa.

 

Rakennusvalvonnan asiakasneuvonnassa  voi hoitaa seuraavia asioita:

 

 • jättää lupahakemuksen
 • jättää vastaavan työnjohtajan hakemuksen 

 • jättää erityissuunnitelmat

 • hakea erilaisia lomakkeita tai täyttää sähköisessä muodossa

 • kirjallisia ohjeita rakentamisen eri vaiheisiin

 • neuvontaa ja opastusta

 

 

Rakennusvalvonta ei kuitenkaan laadi rakennussuunnitelmia tai muita suunnittelutehtäviä.

 

 

Rakennusvalvontatoimisto kuuluu rakennuslautakunnan alaisuuteen. Toimistoa johtaa rakennustarkastaja.
 

 

Naantalin uudet koordinaatti- ja korkeusjärjestelmät aiheuttavat rakennuslupahakemuksissa muutoksia

 • rakennuskohteet rakennetaan ja suunnitellaan loppukatselmukseen asti samassa koordinaattijärjestelmässä kuin rakennuslupa on myönnetty

 • keskeneräisissä luvissa (lupahakemus on jätetty ennen 3.9.2012) koordinaattimuutoksia ei tarvitse huomioida
  rakennuspaikalle tuodaan saman järjestelmän korkeus kuin rakennuslupasuunnitelmissa on käytetty

 • 3.9.2012 alkaen rakennuslupakartat ja viemäriliitteet ovat EUREF-FIN – ja N2000-järjestelmissä

 • rakennuslupakartassa ja viemäriliitteessä on maininta uusista koordinaattijärjestelmistä

 • suunnittelijoiden tulee huomioida, että vanhoissa katusuunnitelmissa (laadittu ennen 3.9.2012) korkeudet ovat NN tai N60-korkeusjärjestelmässä
  katusuunnitelmassa on tällöin maininta vanhasta korkeusjärjestelmästä

 • rakennuslupahakemuksissa tulee 3.9.2012 alkaen käyttää N2000-korkeusjärjestelmää
  kaikki korkeudet suunnitelmissa esitetään N2000-korkeusjärjelmässä

 • asemapiirustuksessa tulee olla erillinen riittävän näkyvä maininta siitä, että kaikki suunnitelmissa esitetyt korkeudet ovat N2000-korkeusjär¬jestelmässä

 • rakennustyömaille, joiden rakennuslupahakemus on jätetty 3.9.2012 jälkeen, tuodaan vain N2000-korkeusjärjestelmän mukaisia korkeuksia


N2000 = NN + 0,487 m
N2000 = N60 + 0.291 m 11.3.2015

 

Yhteystiedot: 

 

Naantalin kaupunki / Rakennusvalvonta
Käsityöläiskatu 2,PL 43
21101 NAANTALI

+358 2 434 5111


Rakennustarkastaja
Kuokkanen Juha
Puh: +358 2 434 5335
Gsm: +358 50 464 9911
etunimi.sukunimi@naantali.fi
Tarkastusinsinööri  (tavoitettavissa ti, ke ja to)
Granberg Lauri
Puh: +358 2 434 5225
Gsm: +358 40 554 6772
etunimi.sukunimi@naantali.fi
Tarkastusinsinööri
Koskinen Jari
Puh: +358 2 4345 555
Gsm: +358 44 733 4730
etunimi.sukunimi@naantali.fi

 KVV-tarkastukset

Ellilä Tuomas
Gsm: +358 44 7334 610
etunimi.sukunimi@naantali.fi
 

 

Sähköinen lupa-asiointi:

 

www.lupapiste.fi 

 

 

 

Jätevesineuvontaa:

www.valonia.fi 

 

(mm. jäteveden käsittelymenetelmät, kustannukset, toimivuus) 

 

 

 

photo©:vintola
photo©:vintolaNAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Rakennusvalvonta".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.