Nuorisovaltuusto

Kuntalain 26 § mukaan kuntien on astetteva nuorisovaltuusto nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi. Nuorisovaltuustoille on annettava mahdollisuus vaikuttaa kaikkien kunnan toimialojen suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan.


Nuorisovaltuustot edustavat kunnan nuoria kunnallisessa päätöksenteossa. Demokraattisesti valittujen nuorisovaltuustojen tehtävänä on tuoda nuorten ääni kuuluviin, ottaa kantaa ajankohtaisiin asioihin sekä tehdä aloitteita ja kannanottoja.


Nuorisovaltuustojen tarkoituksena on myös tiedottaa nuoria kunnan päättäjien toiminnasta sekä auttaa nuoria löytämään keinoja vaikuttaa. Lisäksi ne edistävät vuoropuhelua nuorten ja päättäjien välillä ja ottavat nuoret aidosti mukaan yhteiseen päätöksentekoprosessiin.


Nuorisovaltuustot myös järjestävät erilaisia tapahtumia, kampanjoita ja tempauksia.


Naantalin nuorisovaltuuston edustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus kulttuuri ja vapaa- sekä koulutuslautakunnan kokouksissa.8.2.2018

Naantalin nuorisovaltuusto

2018-2019


Pj.Akusti Suomi

Vpj Nea Järvi  

Sihteeri Kaarle Hartikainen

Tiedottaja Wiljam Smolensky


Jäsenet

Aava Gröndlund

Ada Jokela 

Ville Kurppa

Veeti Salama

Konsta Routapohja


Varajäsenet

Katie Astin

Rasmus Hanhinen

Rinna Turkki

Lotta Raitanen
NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Nuorisovaltuusto".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.