Erityisopetus auttaa oppimisvaikeuksissa

Erityisopetuksen tarkoitus on auttaa erityistä apua tarvitsevia oppilaita oppimisvaikeuksissa. Naantalin kouluissa annetaan monimuotoista erityisopetusta.


Erityisopetukseen otettavalle oppilaalle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS).


Naantalissa annettavat erityisopetuksen muodot:

  • laaja-alainen erityisopetus
  • luokkamuotoinen erityisopetus
  • integroitu erityisopetus


Erityisopetuksen luokkien oppilasmäärä on pienempi kuin yleisopetuksessa. Oppilaita on erityisluokissa enintään 10.


Laaja-alainen erityisopetus

Laaja-alaista erityisopetusta voidaan antaa oppilaalle, joka sitä tarvitsee erilaisissa oppimis- tai keskittymisvaikeuksissa. Sitä antavat laaja-alaiset erityisopettajat, joita Naantalissa on viisi. Laaja-alaista erityisopetusta annetaan kaikissa Naantalin kouluissa. 


Integroitu erityisopetus

Integroitua erityisopetusta annetaan erityisoppilaalle, joka on sijoitettu yleisopetuksen luokkaan. Erityisopetus tapahtuu pienryhmässä erityisopettajan antamana.


Luokkamuotoinen erityisopetus

Luokkamuotoisella erityisopetuksella tarkoitetaan opetusta, jota annetaan ryhmälle, jonka kaikki oppilaat tarvitsevat erityisopetusta. Nämä oppilaat muodostavat erityisluokan. Opetusta annetaan pienemmässä ryhmässä, jolloin oppilaan oppimisedellytykset ovat paremmat kuin yleisopetuksen luokassa. Luokkamuotoista erityisopetusta annetaan Kuparivuoren ja Maijamäen kouluissa.


Ruotsinkielistä erityisopetusta ja kuulovammaisten lasten opetusta Turussa


Naantalilaiset ruotsinkielistä erityisopetusta tarvitsevat oppilaat voivat käydä erityiskoulua Turussa. Ruotsinkielinen erityiskoulu on Sirkkalabackens skola.


Kuulovammaiset oppilaat käyvät Hannunniitun koulua, jossa opetuskielet ovat viittomakieli ja suomen kieli.

17.10.2018


Kuva: Anu Anttila Lisätietoja erityisopetuksesta


- koulujen rehtoreilta

- erityisopettajilta

- koulupsykologilta 


Ruotsinkielinen erityiskoulu:

Sirkkalabackens skola


Kuulovammaisten koulu:

Hannunniitun koulu


NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Erityisopetus".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.