Esiopetus

Esiopetusta annetaan esiopetussuunnitelman mukaisesti vähintään 700 tuntia kouluvuoden aikana.


Esiopetusta annetaan lukuvuonna 2017-2018 lähes kaikissa päiväkodeissa.  Rymättylän päiväkodin esiopetusyksikkö toimii Rymättylän koululla, Merimaskun päiväkodin esiopetusyksikkö Merimaskun koululla ja Velkuan esiopetusyksikkö Velkuan koululla. Uusin esiopetusyksikkömme on aloittanut toimintansa 1.8.2016 Lietsalan koululla.


Perusopetuslakia on muutettu 1.1.2015 voimaan tulleella lailla (1040/2014) siten, että esiopetus muuttuu velvoittavaksi. Lapsen on 1.8.2015 alkaen osallistuttava oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuotena vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan.Esiopetukseen tulee ilmoittautua erikseen, vaikka lapsella olisikin jo varhaiskasvatuspaikka päiväkodissa tai perhepäivähoidossa. Ilmoittautuminen tapahtuu sähköisessä palvelussa sivun oikeassa laidassa. Pankkitunnusten puuttuessa ota yhteys päivähoitotoimistoon toimistosihteeri Marja-Liisa Lappalaiseen puh. 044 7334 648.


Mikäli lapsi, joka ei ole varhaiskasvatuksen piirissä, tarvitsee esiopetuksen lisäksi täydentävää varhaiskasvatusta, tulee siitä tehdä erillinen päivähoitohakemus.


Täydentävän varhaiskasvatuksen vaihtoehdot ovat: esikoululaisen osa-aikainen varhaiskasvatus enintään 20 h/vko tai 20-35 h/vko.


Esiopetusta annetaan keskimäärin neljä tuntia päivässä, toiminta-aika päiväkodeissa noudattaa koulujen lukuvuotta. Varhaiskasvatusmaksuissamaksuissa otetaan huomioon esiopetuksen maksuttomuus.


Esiopetus alkaa tiistaina 15.8.2017 ja päättyy torstaina 31.5.2018.

Toiminta-ajatus


Naantalin kaupunki järjestää kaikille 6-vuotiaille mahdollisuuden esiopetukseen. Oppiminen perustuu vuorovaikutukseen ja lapsen omaan tapaan ja haluun oppia uutta. Esiopetuksen tehtävänä onkin luoda puitteet ja tukea elinikäistä oppimaan oppimista. Erilaisuutta hyväksyvässä ilmapiirissä lapsen on turvallista ilmaista itseään.


Uutta asiaa lähestymme monin eri keinoin, tavoitteenamme kokonaisvaltainen oppiminen.

Tärkeimpänä oppimisprosessina on lapsen tapa kohdata maailma - LEIKKI!

Esiopetusvuoden aikana tutustumme luontevasti tulevaan kouluympäristöön toimimalla yhteistyössä kouluväen kanssa. Koulun tilat, oppilaat ja henkilökunta ovat osa oppimisympäristöämme.
Esiopetus kuuluu päivähoidon esimies Ritva Parviaisen vastuualueeseen.25.10.2017
Lisätietoja

    

Päivähoidon esimies
Parviainen Ritva
Puh: +358 2 434 5369
Gsm: +358 50 361 5352
HUOM!


Ilmoittautuminen esiopetukseen 1.1.-18.1.2017


Sähköiset_palvelut_banneri.jpgMikäli lapsella on lisäksi täydentävän varhaiskasvatuksen tarve, täytä myös päivähoitohakemus.
NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Esiopetus".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.