Koulukuljetukset lähikouluun

Perusopetuslaki määrittelee kriteerit, joiden täyttyessä kunta on velvollinen järjestämään perusopetusta, esiopetusta tai lisäopetusta saavalle oppilaalle maksuttoman koulukuljetuksen.


Koulutuslautakunta on tarkistanut kokouksessaan 20.5.2014 kuljetusperusteet. Uudet perusteet tulevat voimaan 1.1.2015 alkaen. Esiopetuksessa oleviin oppilaisiin sovelletaan 1. luokan oppilaita koskevia koulumatkaohjeita, silloin kun he käyvät ainoastaan esiopetuksessa eivätkä ole muutoin päivähoidossa.


Kaupunki järjestää maksuttoman koulukuljetuksen peruskoulun ja esiopetuksen oppilaille joiden


1. koulumatka on yli viisi kilometriä


Jos oppilas hakeutuu muuhun kuin kunnan hänelle osoittamaan lähikouluun, huoltaja vastaa oppilaan koulumatkoista aiheutuvista kustannuksista.


2. koulumatkalla on vaikeita ja vaarallisia kulkuolosuhteita


  • ne haja-asutusalueella asuvien 1.-2 luokkien oppilaat, joiden koulumatkan pituus on yli 3 km ja joiden koulureitillä ei ole valaistusta tai kevyen liikenteen väylää, koulumatkasta jalan kuljettava osuus ei saa olla yli 3 km.
  • ne 1. - 2. luokkien oppilaat, jotka joutuvat ylittämään Rymättyläntien alueella, jossa ei ole suojatietä.
  • ne 1. - 6. luokkien oppilaat, jotka joutuvat koulumatkallaan kulkemaan Rymättyläntien suuntaisesti alueella, jossa ei ole kevyen liikenteen väylää.
  • ne perusopetuksen oppilaat, jotka joutuvat koulumatkallaan kulkemaan Velkuantien suuntaisesti
  • ne Rööläntien ja Luotojentien alueella asuvat 1. - 6. luokkien oppilaat, jotka joutuvat koulumatkallaan kulkemaan näiden teiden suuntaisesti
  • ne Merimaskuntien ja Rauduistentien alueella asuvat 1. - 6. luokkien oppilaat, jotka joutuvat koulumatkallaan kulkemaan näiden teiden suuntaisesti alueella, jossa ei ole kevyen liikenteen väylää
  • 1. - 6. luokkien oppilaiden koulumatkasta jalan kuljettava osuus ei saa olla yli 5 km.
  • pimeän aikana (viikot 44 - 7) kuljetetaan ne haja-asutusalueella asuvat 3. - 6. luokkien oppilaat, joiden koulumatkan pituus on yli 3 km ja joiden koulumatkalla ei ole valaistusta tai kevyen liikenteen väylää, koulumatkasta jalan kuljettava osuus ei saa olla yli 3 km
  • 7. - 10. luokkien oppilaiden koulumatkasta jalan kuljettava osuus ei saa olla yli 5 km
  • 7. - 10. luokkien oppilaiden koulumatkasta jalan kuljettava osuus ei saa pimeän aikana (viikot 44 - 7) olla yli 3 km, kun koulumatkalla ei ole valaistusta tai kevyen liikenteen väylää.


3. vapaaehtoiset valinnaisluokat

vapaaehtoisille valinnaisluokille meneville uusille oppilaille kaupunki ei järjestä

koulukuljetusta, mikäli oppilas ei asu koulun varsinaisella oppilaaksiottoalueella. Valinnaisluokkien oppilailla säilyy kuitenkin koulumatkaetu, jolloin oppilas voi koulumatkallaan maksutta käyttää julkista joukkoliikennettä silloin, kun se on mahdollista.


4. koulumatkan katsotaan muodostuvan liian vaikeaksi tai rasittavaksi oppilaan ikä tai muut olosuhteet huomioon ottaen

Oikeus koulukuljetukseen perustuu tällöin lääkärin tai koulupsykologin lausuntoon taikka muuhun luotettavaan lausuntoon.


Oppilaan koulumatkoihin voi kaikissa yllä mainituissa tapauksissa sisältyä odotusaikoja.  Mikäli oppilaalla ei ole oikeutta koulukuljetukseen, hän voi käyttää koulumatkoillaan kaupungin avointa joukkoliikennettä.  Tällöin oppilaan huoltajat vastaavat kustannuksista.
14.10.2015


Kuva: Anne Sjöström 

  

Maksutonta koulukuljetusta anotaan vapaamuotoisella hakemuksella.Perusopetuksen kuljetukset

Talouspäällikkö
Saario Timo
Puh: +358 2 434 5265
Gsm: +358 50 552 4022
etunimi.sukunimi@naantali.fi
  

Esiopetuksen kuljetukset


Päivähoidon esimies

Parviainen Ritva

Puh: +358 2 434 5369

Gsm: +358 50 361 5352

etunimi.sukunimi@naantali.fiJoukkoliikenteen reitit ja aikataulut:    www.foli.fi


Foli_seutuliikenne.jpg 


NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Koulukuljetukset".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.