KiVa-koulu

Tavoite - ketään ei kiusata!


KiVa Koulu –ohjelma on ollut käytössämme vuodesta 2009 alkaen. KiVa-lyhenne muodostuu sanoista Kiusaamisen Vastainen tai Kiusaamista Vastustava. KiVa Koulu on opetusministeriön rahoituksella Turun yliopistossa kehitetty toimenpideohjelma

koulukiusaamisen vähentämiseksi. KiVa Koulun on todettu vähentävän kiusaamista ja lisäävän kouluhyvinvointia.


KiVa-ohjelma näkyy ja kuuluu koulumme arjessa: koulumme käytävillä on KiVa Koulusta kertovia julisteita ja oppilaiden töitä, aikuisilla on päällään huomioliivit välitunneilla,

päivänavauksissa otetaan esille tärkeitä toisten kanssa toimeentulemiseen liittyviä asioita,

tietopajassa pelataan KiVa -tietokonepeliä ja 1. ja 4. luokilla pidetään KiVa-oppitunteja. Lisäksi muillakin luokilla harjoitellaan yhdessä olemisen taitoja erilaisten harjoitusten avulla. Oppilaita kannustetaan kertomaan kiusaamisesta aikuisille. Kiusaamisesta voi kertoa myös netissä KiVa-pelien postilaatikkolinkin avulla tai laittamalla viestin koulumme ruokalassa sijaitsevaan KiVa-postilaatikkoon.


Tänä vuonna koulumme KiVa-tiimin jäsenet ovat opettaja Antti-Jussi Marttila ja opettaja Leena Haapakoski. KiVa-tiimi selvittää yhteistyössä luokanopettajien kanssa esiin tulevia kiusaamistapauksia. Kiusaamisen selvittelyssä kartoitetaan ensin, onko kyseessä systemaattinen kiusaaminen. Kiusaaminen on toistuvaa ja tahallista toisen mielen pahoittamista ja kiusaamisen kohteen on yleensä vaikea puolustautua.


KiVa-tiimi keskustelee erikseen sekä kiusatun että kiusaajien kanssa. Keskusteluissa tuodaan esille, että kiusaaminen on väärin ja kiusaamisen tulee loppua! Kiusaajien kanssa sovitaan, miten käyttäytymistä tulee muuttaa ja kirjataan ylös, mitä on sovittu. Kiusatulle järjestetään tukioppilas, joka on kiusatun tukena eri tilanteissa. Kiusaajien ja kiusatun vanhemmille ilmoitetaan käydyistä keskusteluista. Kiusaamistilanne tarkastetaan 1-2 viikon kuluttua kiusaamisen selvittelystä. Jos kiusaaminen jatkuu edelleen, asia siirtyy oppilashuoltoryhmän hoidettavaksi.


KiVa Koulu –ohjelman avulla kartoitetaan joka vuosi oppilaiden mielipiteitä kiusaamistilanteesta.Viimekeväisessä oppilaskyselyssä tuli esille, että meidän koulussamme toisia toistuvasti kiusaavien

oppilaiden määrä on vähentynyt joka vuosi. Myös kiusaamisen määrä on vähentynyt vuosittain. Oppilaiden asenteet ovat myös muuttuneet kolmen viime vuoden aikana enemmän kiusaamista vastustaviksi. On tärkeää, että kiusaamisen vastaista asennetta, tietoa ryhmäilmiöistä ja ryhmässä toimimisen taitoja aletaan omaksua jo heti alkuopetuksen aikana.  


Me kannustamme Karvetin koulussa oppilaitamme kertomaan kiusaamisesta mahdollisimman nopeasti jollekin aikuiselle, koska suuri osa kiusaamisesta tapahtuu siten, että aikuiset eivät huomaa sitä. Kiusaamistapausten selvittämiseksi on ensiarvoisen tärkeää, että myös te vanhemmat otatte yhteyttä kouluun heti, jos epäilette lastanne kiusattavan tai teillä on syytä uskoa hänen kiusaavan toisia. Olisi hyvä myös keskustella kiusaamisesta lapsen kanssa, vaikka häntä ei olisi kiusattu

tai hän ei kiusaisi muita. Yhdessä meillä on mahdollisuus saada lapsemme omaksumaan kiusaamisen vastainen asenne ja lopettamaan kiusaaminen, jolla voi olla elinikäiset seuraukset pienen ja suuremmankin ihmisen elämässä.

22.9.2016


NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "KiVa-koulu".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.