Järjestyssäännöt

Kultarannan koulun järjestyssäännöt:                                                                              


OPPILAAN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET 

- Kaikkia oppilaita kohdellaan samanarvoisesti

- Oppilailla on oikeus omaan mielipiteeseensä  

- Jokaisella oppilaalla on oikeus opiskelurauhaan ja  turvalliseen koulupäivään 

- Oppilaalla on velvollisuus suorittaa tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäytyä asiallisesti 

- Kaikenlainen kiusaaminen on kielletty

- Kummin tulee huomioida kummioppilaansa

- Oppilaalla on velvollisuus osallistua opiskeluun ja käyttää koulun tiloja ja välineitä asiallisesti

- Leikkivälineet pitää välitunnin päätyttyä palauttaa siististi eteisen koreihin

- Oppilas on itse vastuussa henkilökohtaisesta omaisuudestaan


TURVALLISUUS, VIIHTYISYYS JA OPISKELUN ESTEETÖN SUJUMINEN

Odotamme oppilailta: 

- Hyvää käytöstä 

- Toisten kunnioittamista ja opiskelurauhan luomista 

- Asiallista pukeutumista

- Määrätyistä ajoista kiinnipitämistä 

- Hyviä ruokailutapoja

(Linjastolla ei saa puhua kuuluvasti, vaan ruoka otetaan viipymättä ja hillitysti, jonka jälkeen siirrytään luokkaan ruokailemaan. Ruokailuvälineet ja ruoantähteet on palautettava siististi kärryyn).  

- Liikennöinti on kielletty koulun pihassa välituntien aikana. Jos auto ajaa kuitenkin sattumalta koulun pihaan, on oppilaiden varottava autoa


OLESKELU JA LIIKKUMINEN

- Kun kello soi, tullaan joutuisasti sisälle ja kengät jätetään eteisen hyllyille hyvään järjestykseen

- Lakki otetaan pois päästä koulun portaissa

- Koulupäivä vietetään koulualueella, poistuminen on sallittua vain henkilökunnan luvalla liikennesääntöjä noudattamalla

(Koulualue rajoittuu maastopyöräradan etuosaan, kenttää reunustavaan aitaan ja sisäänajotiehen maalattuun keltaiseen viivaan. Päiväkodin pihaan saa mennä välitunnilla).  

- Liikennevälineet pysäköidään niille osoitetuille alueille, esim. pyörät laitetaan pyörätelineisiin

- Pyörällä ei ajeta koulun pihassa ja pyörä talutetaan myös maastopyöräradalle

- Potkulautaa saa käyttää välitunnin aikana, mutta kypärä on oltava päässä

- Pihalla oleskellaan turvallisuutta noudattamalla (Lumipallojen heitto on kielletty, kepeillä ei saa myöskään huitoa, eikä puihin kiivetä. Leikkitappelut ovat niin ikään kielletty).

- Koulumatkoilla noudatetaan liikennesääntöjä

- Fölibussi tulee klo 13.20 ja 14.20. Bussia odotetaan koulun pihassa, jossa on välituntivalvonta. (Kun kello soi sisälle klo 13.15 tai 14.15 siirrytään rauhallisesti suojatietä pitkin pysäkille, jonne bussi tulee viiden minuutin kuluttua).

- Oppilaan velvollisuus on huolehtia siisteydestä ja viihtyvyydestä 

- Oppilaalla on velvollisuus korvata aiheuttamansa vahingot ja siivota aiheuttamansa sotkut 


TURVALLISUUS

- Oppilaalla on velvollisuus ilmoittaa turvallisuuteen liittyvästä viasta tai puutteesta koulun henkilökunnalle 

- Oppilaalla on velvollisuus ilmoittaa näkemänsä epäasiallisesta toiminnasta, esim. kiusaamisesta 

- Tietokoneen, matkapuhelimen ja muiden mobiililaitteiden asiallinen käyttö on sallittu kouluhenkilökunnan ohjeiden mukaan 

- Matkapuhelin tuodaan omalla vastuulla kouluun. Se on koulussa pidettävä äänettömällä repussa, myös aamulla ennen koulun alkamista kännykkä tulee olla repussa

- On muistettava, että koulupäivän aikana kaikenlainen kuvaaminen esim. matkapuhelimella ja materiaalin julkaiseminen tai jakaminen on kielletty ilman kouluhenkilökunnan lupaa 

- Päihteiden ja vaarallisten esineiden ja aineiden käyttäminen ja hallussapito on lain mukaan kiellettyä koulupäivän aikana (Tarvittaessa koulunhenkilökunta voi tarkistaa oppilaan tavarat ja ottaa ne haltuun). 

- Oppilaan ojentamiseksi käytetään perusopetuslain suomia kurinpito- ja ojentamiskeinoja, joita ovat kasvatuskeskustelu, jälki-istunto, oppilaan opetuksen evääminen, kirjallinen varoitus ja määräaikainen erottaminen 


Koulu tiedottaa järjestyssäännöistä oppilaita, huoltajia sekä koulun henkilökuntaa vuosittain.
7.2.2017


NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Järjestyssäännöt".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.