Kotiseutukasvatuksen suunnitelma

Kotiseutukasvatuksen tarkoituksena on tutustuttaa koulun oppilaat kotisaarensa, Luonnonmaan paikallishistoriaan ja eliöstöön.

Tavoitteet

Oppilas tutustuu kotipaikkakuntansa historiaan – Luonnonmaa – Naantali.
Oppilas tuntee Luonnonmaan erityispiirteet.
Oppilas tutustuu Luonnonmaan kasvillisuuteen ja eläimistöön.
Oppilas arvostaa omaa kotiseutuaan ja tuntee siitä ylpeyttä.
Oppilas kiinnostuu kotiseutunsa historiasta ja haluaa välittää sitä eteenpäin.
Oppilas tietää luonnonmaiseman ja kulttuurimaiseman eron.
Oppilas haluaa suojella luontoa ja tuntee vastuuta sen monimuotoisuuden säilyttämisestä.
Oppilas oppii ymmärtämään kestävänkehityksen merkityksen.
1.- 2. luokat

 Viialanjärvi ja Metsäjärvi (Aurinkopolkuosuus)

 kasvillisuus ja eläimistö

Linnavuori

 korkeuserojen tarkkailua maastossa ja kartalla

Inttilän kotiseutumuseo

 tutustutaan vanhaan pihapiiriin ja sen arkkitehtuuriin: umpipiha, punamulta maalaus 
 vanhat käyttöesineet: kotitalous, maanviljelys

 Kultaranta ja maanviljelys Luonnonmaalla

 Kultarannan puutarhaa ja sen satoon tutustuminen 
 Luonnonmaan tärkeimpään elinkeinoon tutustuminen – maanviljelyyn ( työvaiheet: kyntö, äestys, kylvö, puinti ) 
 osallistuminen sadonkorjuuseen

3. – 4. luokat

Metsätyypit

 Luonnonmaan metsätyypit: kangasmetsät, lehdot 
 opitaan tuntemaan tavallisimmat kasvilajit, eläinlajit 
 retkikohteita: Tamminiemi, Kunnainen, Kirstilä (tammi-lehmuslehdot)

Meri

 kasvillisuus ja eläimistö 
 luonnonsuojelu, vesiensuojelu 
 kalastus

 Luonnonmaan kylät

- rakennusperinne, arkkitehtuuri

 Retkikohteita: Käkölän kotiseutumuseo, Haijainen, talonpoikaistyyli , pihapiiri, Kultaranta, kartano

5. – 6. luokat

Luonnonmaan historia

 viikingit, keskiaika 
 asutus, kylät 
 Haijaisten hiidenkiukaat, Miekkulan muinaishauta 
 Inttilä – Keitilä rapakivi esiintymä 
 Käkölän kirkkallio 
 elinkeinot: maatalous, kalastus, metsästys, veneenrakennus, merenkulku, käsityömestarit

Kultaranta

 Suomen presidentit, Tasavallan presidentin kesäasunto 
 Kultarannan vaiheet, arkkitehtuuri

Linnut

 talvilaskenta Ukko-Pekan sillalla 
 Luonnonmaan linnut

Maisema ja sen muuttuminen

 Matalahti, maankohoaminen – rantaviiva siirtyy 
 Ajonpää – mannerjäätikön ja aallokon kulutus 
 Nikulanvuori - rakentaminen, kaavoitus 
 Turun korjaustelakka - teollisuus

Linnavuori - Viiala

Luonnonmaan historia on osa Naantalin historiaa. Luonnonmaan historia ylettyy esihistorialliseen kauteen. Luonnonmaa on kuulunut Naantalin maalaiskuntaan. Vuonna 1964 liitettiin maalaiskunta kaupunkiin. Silloin maalaiskunnassa oli enemmän asukkaita kuin kaupungissa. Luonnonmaalle on muuttanut paljon asukkaita viime vuosien aikana. Siksi on tärkeää, että he tutustuvat kotiseutunsa historiaan. Luonnonmaan saari kuuluu saaristo- Suomeen, joka on ainutlaatuinen maisemakokonaisuus.

Kultarannan koulu on Luonnonmaan koulu. Kotiseudun tuntemus on lapsen ja nuoren identiteetin kehityksen kannalta tärkeää. Luonnonmaan historian ja erityispiirteiden opiskelu soveltuu hyvin luonnontiedon, historian, kuvaamataiteiden, liikunnan ja äidinkielen opetuksen yhteyteen. Kotiseutuun tutustutaan retkien, teemojen ja projektien avulla. Retkikohteet vaihtelevat luokka-asteen mukaan.

Aurinkopolun Silmu-osuus

Luontopolun vaeltaminen merkityllä reitillä.

 

Dokumentointi: valokuvaus, videointi, haastattelujen äänitys

Kirjalliset lähteet: Tuntematon Luonnonmaa

Naantalin historia 1. osa

Suulliset lähteet: Helena Honkanen, Reijo Anttila

Yhteyshenkilöt: Matti Tuominen, Kultarannan ylipuutarhuri; Helena Honkanen, Markku Jaakkola, Käkölän museo

sekä Naantalin Matkailu Oy

 

1.12.2010

NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Kotiseutukasvatuksen suunnitelma".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.