Riita- ja koulukiusaamistilanteet


Kultarannan koulu on ollut vuodesta 2009 mukana KiVa-toimenpideohjelmassa. Se on Turun yliopiston psykologian oppiaineen ja Oppimistutkimuksen keskuksen luoma toimintamalli kouluille, jonka avulla parannetaan oppilaiden turvallisuutta ja kouluviihtyvyyttä koulukiusaamiseen systemaattisesti puuttumalla. Lisää KiVa-koulusta osoitteesta kivakoulu.fi


Koulu toteuttaa KiVa-kouluohjelmaa kaikessa laajuudessaan. KiVa-tunnit kohdentuvat luokille 1. ja 4. luokkien oman luokanopettajan toimesta. Koulunjohtaja Riitta Koskinen toimii KiVa-vastaavana, jonka tehtäviä ovat mm:

·  selvityskeskustelujen vetäminen

·  KiVa-tiimin johtaminen

·  koulun omien kiusausselvitysten teettäminen (väh.kaksi  kertaa lukuvuodessa)

·  KiVa-koulun virallisten selvitysten hoitaminen sekä  tulosten analysointi ja esittäminen huoltajille.

 7.8.2018


NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Riita- ja koulukiusaamistilanteet".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.