Ympäristökasvatusta ja kielenrikastamista kaikenlaisille oppijoille

Kannustava ja myönteinen ilmapiiri sekä hyvät käytöstavat toimivat koulun keskeisinä teemoina hyviin oppimistuloksiin pyrittäessä.


Kuparivuoren koulussa annetaan opetusta vuosiluokille 1-6. Syksystä 1998 lähtien opiskelun on voinut aloittaa englannin kielirikasteisella luokalla. Oppilaat oppivat vähitellen käyttämään englannin kieltä luokkarutiineissaan tekemisen, katselemisen ja kuulemisen kautta.


Koulu sijaitsee vanhan kaupungin ja Kuparivuoren urheilukeskuksen lähellä.  

Nykyinen koulurakennus on valmistunut vuonna 1963. Vuonna 1998 tehty peruskorjaus on lisännyt koulun viihtyisyyttä ja toimivuutta.


Koulussa toimii 12 yleisopetuksen ja kolme erityisen tuen pienryhmää. Tavoitteenamme on tarjota oppilaillemme hyvät puitteet opiskeluun ja tarjota opintoihin monipuolista tukea yksilöllisen tarpeen mukaan.

  

Kasvatuskeskustelu eli KAKE on käytössä koulussamme. Käytännön toteutuksesta ja yksityiskohdista voit lukea tästä linkistä


Kiva -kouluhanke tähtää koulukiusaamisen vähenemiseen koulussamme ja sitä kautta viihtyvyyden ja turvallisuuden lisääntymiseen koulutyössä. Aiheesta lisää www.kivakoulu.fi  


Koulullamme tapahtuu 31.8. - 4.9.2015

  


Mediassa on ollut elokuussa huolestuttavia uutisia lapsista liikenteessä. Kuparivuoren koulun pahimmat vaaran paikat koulumatkalla ovat Mannerheiminkadun-Tullikadun risteys, Ukkopekan silta ja Uolevi Raaden -kadun ylitys.

Toivoisin kotona keskustelua ja harjoittelua liikenteen pelisäännöistä. Koulussa annettava liikennevalistus ei korvaa kodin opastusta vaan täydentää sitä.


maanantai 31.8.

6.lk.t leirikoulussa Merikarvialla ad 2.9.

Naantalin liikunta- ja nuorisotoimi esittelevät syksyn harrastusmahdollisuuksia luokissa vieraillen

Opetushenkilöstön viikkopalaveri klo 9.45

tiistai 1.9.


keskiviikko 2.9.

3.lk vanhempainilta klo 18 koululla

torstai 3.9.

Koulupäivä lukujärjestyksen mukaan

perjantai 4.9.

Koulunkäynninohjaajien viikkopalaveri klo 9.45Typing master löytyy tästä http://online3.typingmaster.com/login?id=2qm28mauq


28.8.2015


pienilogo.jpg 


Kuva: Anu Anttila 

Kuparivuorentie 2

21100 Naantali

+358- 44-4171233 (opettajainhuone)
   

Lukuvuoden 2015 -2016 koulutiedotteet
 

MALIN_VESA_HENKILoKUNTA.JPG
Rehtori Vesa Malin p: 044- 533 4368NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Kuparivuoren koulu".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.