Olemme olleet vuodesta 2009 alkaen KIVA-koulu hankkeessa, jonka tarkoituksena on löytää uusia keinoja koulukiusaamisen ehkäisyyn ja käsittelyyn.

Lisätietoja www.kivakoulu.fi

Lukuvuonna 2016-2017


Koulullamme toteutetaan kuukausittaisia teemoja KiVa-oppituntien aihepiirissä.


Aika

Oppitunnin teema 1.-3.lk

Oppitunnin teema 4.-6.lk

elokuu vk 35

Tutustutaan

Kunnioitus kuuluu kaikille

syyskuu vk 38

Tunnetunti

Ryhmässä

lokakuu vk 42

Meidän luokka-kaikki mukaan!

Tunnista kiusaaminen

marraskuu vk 46

Erilaisuus on rikkaus

Kiusaamisen piilossa olevat muodot

tammikuu vk 3

Kivassa koulussa ei kiusata

Kiusaamisen seuraukset

helmikuu vk 7

Emme mene mukaan kiusaamiseen

Ryhmä ja kiusaaminen

maaliskuu vk 11

Kiusattu tarvitsee sinun tukeasi

Kiusaamisen vastavoimat ryhmässä

huhtikuu vk 17

Minua ei kiusata!

Mitä teen, jos joudun kiusatuksi

toukokuu vk 20

Kirjallisuustunti ja KiVa-sopimus

KiVa koulu - tehdään se yhdessä ja Mitä meille kuuluu?

  

Kuparivuoren koulu on ollut syksystä 2009 mukana KiVa Koulu –ohjelmassa.  KiVa Koulu ohjelma on opetusministeriön rahoituksella Turun yliopistossa kehitetty toimintamalli koulukiusaamisen vähentämiseksi.  KiVa-lyhenne muodostuu sanoista Kiusaamisen Vastainen tai Kiusaamista Vastustava.

KiVa  Koulu  -ohjelman yleiset toimenpiteet  kohdistuvat kaikkiin oppilaisiin ja ovat pääasiassa kiusaamista ehkäiseviä.  Ehkäisevää toimintaa on mm. KiVa –oppitunnit ja virtuaalipelit. Kohdennetut toimenpiteet otetaan käyttöön kiusaamistapauksen tultua ilmi ja ne kohdistetaan erityisesti kiusaamiseen osallistuneisiin ja kiusattuihin lapsiin tai nuoriin, ja tavoitteena on saada kiusaaminen loppumaan.

Kiusaamistapauksen tullessa ilmi  täytetään lomake, joka osoitetaan KiVa-tiimille. Lomakkeen voi täyttää kuka tahansa koulun aikuisista, oppilaista tai ilmoitus voi tulla myös kotoa.  Jos kiusaaminen on toistuvaa, (esim. 2-3 kertaa) tiimi ottaa asian käsittelyyn. Kiusaamistapausta selvittelee  kaksi tiimin jäsentä. Ensimmäisenä keskustellaan kiusatun oppilaan kanssa. Oppilaalle viestitetään, että hän on turvassa ja kiusaamisen on loputtava. Seuraavaksi keskustellaan yksitellen kaikkien kiusaamiseen osallistuneiden oppilaiden kanssa. Heille viestitetään, että kiusaaminen on väärin ja että sen on loputtava. Oppilaiden kanssa sovitaan siitä, miten he muuttavat  toimintaansa, ja kaikki kirjataan myös ylös. Kolmanneksi käydään yhteiskeskustelu kaikkien kiusaamiseen osallistuneiden oppilaiden kanssa ja  käydään yhdessä läpi, mihin kukin on sitoutunut. Oma opettaja keskustelee luokassa muutaman luokkatoverin kanssa siitä, miten kiusatun oppilaan tilannetta voitaisiin auttaa hankalassa tilanteessa.

Kiusaamistapauksen käsittelyä seuraavat seurantakeskustelut noin viikon kuluttua. Ensin keskustellaan kiusatun oppilaan kanssa siitä, onko kiusaaminen loppunut tai onko tilanne muuttunut parempaan suuntaan.  Tämän jälkeen keskustellaan yhteisesti kiusaamiseen osallistuneiden oppilaiden kanssa ja tarkistetaan ovatko sopimukset pitäneet ja varmistutaan siitä, ettei kiusaaminen ala uudelleen. Tämän jälkeen vielä on noin kahden viikon kuluttua seurantakeskustelu, jossa  kaikki  tilanteessa mukana olleet voivat olla mukana, myös kiusattu, niin halutessaan.

Vanhemmille ilmoitetaan yleensä ensimmäisen keskustelun jälkeen, että luokassa on ilmennyt kiusaamista ja että asiaa on käsitellään KiVa –tiimissä. Jos kiusaaminen ei seurannasta huolimatta ole loppunut, kutsutaan vanhemmat yleensä vasta silloin selvittelyyn mukaan. Tilanne voi myös siirtyä koulun oppilastyöryhmän käsittelyyn, jos KiVa- keskusteluista huolimatta tilanne ei parane. Kaikkien keskustelujen sävy on oppilasta kuuleva. Kaikissa keskusteluissa tehdään myös selväksi, että kiusaaminen on väärin ja sitä ei koulussa sallita.


Kiva hanketta koulussamme vetää Kiva-tiimi, johon kuuluvat opettajat Arja Mattsson, Outi Taskinen, Kaarina Heinonen, Heidi Leppävirta ja Fanny Antikainen

,2012-12-14-103.jpg

26.8.2016


Lisätietoa koulukiusaamisesta


Mannerheimin lastensuojeluliitto


www.kivakoulu.fi

NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Koulukiusaaminen".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.