Koulukuljetukset

Seuraavilla periaatteilla hoidetaan koulukuljetukset Kuparivuoren koulussa
 

 

1.Yleistä koulukuljetuksista

Kuparivuoren koululla on alkavana lukuvuonna noin 50 maksuttoman koulukuljetuksen piirissä olevaa koululaista.

Maksuttoman koulukuljetuksen Naantalissa saa, mikäli lapsen koulumatka on

- yli 5km
- erityisen vaarallinen koulutie koulutuslautakunnan määrittelemänä
- lapsi ei koulupsykologin tai koululääkärin lausunnon mukaan pysty itse suoriutumaan koulumatkasta
- koulukuljetus järjestetään vain koulun alkamis- ja päättymisajankohtana, ei esimerkiksi aamu- tai iltapäiväkerhon aluksi/lopuksi

 

Koulukuljetuksen saa vain lähikouluun. Kielirikasteisille luokille tuleville uusille oppilaille ei erillistä kuljetusta enää järjestetä, mutta mikäli alussa mainituista kriteereistä yksi tai useampia täyttyy, saa koululainen föli-liikennekortin.

Tarkemmat koulukuljetuksen periaatteet löytyvät Naantalin koulutuslautakunnan pöytäkirjasta 20.5.2014 osoitteesta www.naantali.fi

 

Alkavana lukuvuonna maksuttomat koulukuljetukset hoidetaan pääsääntöisesti seuraavasti:

- Pienryhmien (Pr1, Pr2 ja Pr3) oppilaat kulkevat pääosin koulutaksilla.
- Kaikki muut koulukuljetettavat käyttävät föli-bussiliikenteen vuoroja.


 

2. Odotusajat

Aamuisin kuljetusaikataulut eivät aina sovi yksiin koulun alkamisen kanssa ja lapsi saattaa joutua odottamaan koulupäivän alkamista. Odotusaika käytetään koulun ala-aulassa vaikkapa läksyjä kerraten. Aulaan on myös varattu lukemista.

Iltapäivisin kuljetusta odotellaan läksykerhossa ohjatusti kotitehtäviä tehden.

3. Bussilla kulkeminen

Bussiliikenteen aikataulut ja reitit löytyvät www.foli.fi tai Naantali kotisivujen kautta Föli-linkistä. Aikataulun voi hakea myös kaupungin palvelupisteestä. 

 

Bussikortin katoaminen:

- ilmoita katoamisesta opettajalle

- saat varakortin

- sinulle tilataan uusi kortti Naantalin kaupungintalon palvelupisteeseen

- haet uuden kortin  (maksaa 5€) varakorttia vastaan

- varakortti jää kaupungintalon palvelupisteeseen, josta se toimitetaan koululle

 

Bussikortti ei toimi

- ilmoita heti omalle opettajalle

- saat varakortin

- sinulle tilataan uusi kortti Naantalin kaupungintalon palvelupisteeseen

- haet uuden kortin varakorttia vastaan.

- varakortti jää kaupungintalon palvelupisteeseen, josta se toimitetaan koululle

 

 

4. Koulutaksilla kulkeminen

- taksia pitää aamulla odottaa sovitulla paikalla ajoissa.
- taksi tuo ja vie lapsen Kuparivuoren jäähallin parkkipaikalle
- mikäli taksikyytiä ei tarvita, pitää vanhemman peruuttaa kuljetus taksikeskuksesta 10041 tai keskus@lstd.fi

 

5. Tarkempia ohjeita koulukuljetuksista

- Jos lapsi ei jostain syystä tarvitse taksikuljetusta, huoltaja ilmoittaa asiasta taksikeskukseen 10041, jottei taksi turhaan odota lasta tai tule hakemaan lasta aamulla pysäkiltä tai iltapäivällä koululta. Koululta anotut lomat tai koululle ilmoitettu lapsen sairastuminen ei välity taksikeskukseen, vaan siitä pitää vanhempien huolehtia. Samoin ei keskukseen välity tieto siitä, jos lapsi kesken koulupäivän päättääkin lähteä kaverin luokse ja jättää käyttämättä koulukyydin. Nämäkin asiat pitää ennalta sopia ja huoltajan ilmoittaa ulataksiin. Sopivaa on ilmoittaa esteestä edellisenä päivänä pois lukien äkilliset sairastumiset.
- Kuljetuksen piirissä olevan oppilaan pitää viipymättä oppitunnin päätyttyä siirtyä pysäkille ja odotettava itseään liiaksi kuraamatta ja mullassa möyrimättä (tämä koskee onneksi vain kaikkein nuorimpia koululaisia) kuljetusta.

Taksikuljetukseen tulevat lapset odottavat taksikuljetusvalvojaa sovitussa paikassa koulun pihalla ja siirtyvät yhtenä ryhmänä valvojan johdolla taksipysäkille jäähallin parkkipaikalle. Koulun järjestyssäännöt ja hyvät tavat ovat voimassa myös kuljetuksen aikana ja kuljetusta odotellessa.
- Bussilla kulkevat lapset siirtyvät itse omin neuvoin linja-autoasemalle/Kuparivuoren koulun bussipysäkille.
Kaveria ei voi ottaa mukaan koulukuljetukseen. Kyyti on tarkoitettu vain koulukuljetuksen piirissä oleville. Kuljettaja ei voi ottaa vastuuta muista lapsista, kuin koulukuljetettavista. Tämä koskee siis taksikyytejä. Bussiliikenne on tietysti maksua vastaan kaikkien käytettävissä.
- Oppilas ei voi itse päättää koulun jälkeen iltapäivällä tai koulupäivän aikana olla käyttämättä taksia. Kaupunki maksaa aina koulutaksin, mikäli sitä ei ole peruutettu ajoissa. Tämä peruuttamisvelvollisuus koskee myös sairaus- tai muissa poissaolotapauksissa aamutakseja. Seuraamme koululla peruuttamattomia (ja siten käyttämättä jääviä) taksivuoroja ja mikäli niitä kertyy samalle perheelle paljon, joudumme harkitsemaan koulukuljetusoikeuden peruuttamista.
- Koulutaksin aikataulumuutokset tekee aina koulu. Vanhemmat voivat siis vain peruuttaa taksin.
- Mikäli kaupungin myöntämää bussikorttia käytetään väärin (= omiin vapaa-ajan kulkemisiin), harkitaan kortin myöntämistä uudelleen ja vakavasti.
- Bussikortti on palautettava koululle lukuvuoden lopuksi, mikäli kuljetusoikeus ei jatku seuraavana lukuvuonna

 

Kuljetusasioista vastaavat lukuvuoden aikana koululla Meri Jaakkola ja Helle Vuorenmaa

 

Vesa Malin, rehtori, 044-5334368

                     14.1.2015

NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Koulukuljetukset".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.