Lietsalan koulun vanhempainkerho

Lietsalan koulussa on toiminut aktiivinen vanhempainkerho vuodesta 1993 alkaen. Vanhempainkerhon tavoitteena on tukea koulussa tapahtuvaa opetus- ja kasvatustyötä, avustaa koulun varainhankintaa, toimia tiedotuskanavana vanhempien ja koulun välillä sekä järjestää koululla erilaisia tapahtumia. Toiminnasta saadut tuotot käytämme oppilaiden hyväksi. 


Vanhempainkerho järjestää yhteistyössä koulun kanssa lukuvuoden aikana erilaisia tapahtumia oppilaille ja oppilaiden huoltajille. Tapahtumista saaduilla tuotoilla hankitaan koulumme oppilaille tarvittavia välineitä, kustannetaan vierailijoita tai esityksiä koululla sekä maksetaan mm. kuudennen luokan oppilalle vuosittain luokkaretken huvipuistoranneke. Vanhempainkerho on myös suurin yksittäinen stipendejä lahjoittava taho.


Koulun toiminnan kannalta läheinen yhteistyö kotien kanssa on ensiarvoisen tärkeää. Yhteistyön lujittaminen koulun oppilaiden, opettajien ja vanhempien välillä on lapsistamme välittämistä. Yhdessä annamme heille tarvittavat eväät tulevaisuutta varten!


Mukavaa lukuvuotta ja antoisaa yhteistyötä toivotellen

LIETSALAN KOULUN VANHEMPAINKERHON JÄSENET


vastuuhenkilöt 2018-2019:

Kati Pohjois-Koivisto, puheenjohtaja: kati.pohjois-koivisto(a)trilog.fi

Pirjo Leppänen, rahastonhoitaja

12.6.2018


NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Lietsalan koulun vanhempainkerho".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.