Kirjallisuusdiplomit
Me Maijamäen koulussa haluamme kannustaa oppilaitamme lukemaan ja rohkaista tutustumaan monenlaisiin kirjoihin. Tätä varten olemme yhdessä Naantalin pääkirjaston kanssa koonneet jokaiselle luokka-asteelle oman kirjallisuusdiplomin.


Jokaiseen kirjallisuusdiplomiin luetaan kymmenen kirjaa. Kirjallisuusdiplomin suorittaminen on vapaaehtoista, ja siihen luettavat kirjat luetaan omalla ajalla. Kirjalistoja kannattaa käyttää myös lukuvinkkeinä, vaikka ei koko diplomia suorittaisikaan.


Ohjeet diplomin suorittamiseen löytyvät kirjalistojen alusta. Lisätietoja saa omalta äidinkielen ja kirjallisuuden opettajalta sekä kirjastoista.
10.10.2017


NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Kirjallisuusdiplomit".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.