TET

PERUSKOULULAISTEN TYÖELÄMÄÄN TUTUSTUMINEN = TETTET               

TET eli työelämään tutustumisjakso antaa nuorille mahdollisuuden tutustua ohjatusti yrityksen tai yhteisön toimintaan. Koulussamme 8. luokkalaisten (kevät) ja 9. luokkalaisten (syksy) TET-jakso kestää 5 päivää.

 

9LUOKKIEN TET:                 VIIKOLLA 40 (2.10.-6.10.2017) luokat 9 a, b, c

                                             VIIKOLLA 41 (9.10.-13.10.2017) luokat 9 d, e, f

 

8LUOKKIEN TET:                  VIIKOLLA 16 (16.4.-20.4.2018) luokat 8 a, b, c, d

                                            VIIKOLLA 17 (23.4.-27.4.2018) luokat 8 e, f, g

                                            

7LUOKKIEN TET:                 ”KOULUN SISÄINEN TET”

                                             2 PÄIVÄÄ KOULUN KEITTIÖSSÄ KOULUPÄIVIEN AIKANA

                                             (päivämäärät ilmoitettu oppilaille)


  

TAVOITTEET  

TET- jakson tavoitteena on perehdyttää oppilaita työelämään, ei vain johonkin tiettyyn ammattiin.

Tarkoitus on, että oppilaat voisivat ohjatusti osallistua kykyjään vastaaviin vaihteleviin tehtäviin, seurata ammattityöntekijöiden työskentelyä sekä avustaa heitä. Näin nuoret voivat testata sosiaalisia taitojaan oikeassa työympäristössä ja lisätä itsetuntemustaan ja mahdollisesti myös selkiinnyttää tulevia koulu- ja ammattivalintojaan.TOTEUTUS    

Toivomme, että työpaikalla on mahdollisuus esitellä työpaikka kokonaisuudessaan oppilaille, ja että työntekijät kertovat omasta työstään ja koulutuksestaan sekä opastavat oppilaita heille annetuissa tehtävissä.


Työpaikalla oppilaiden tutustuttaminen työelämään edellyttää opastusta ja valvontaa. Tämän vuoksi työnantajan tulisi nimetä henkilö, joka on työpaikalla vastuussa oppilaan opastamisesta ja ohjaamisesta. Koulusta otetaan yhteyttä vastuuhenkilöön sähköpostitse tai puhelimitse.


Oppilailla on koulusta annettuja tehtäviä (7.lk:. itsearviointi / 8.lk: tet-päiväkirja / 9.lk tet-päiväkirja sekä tet- esitelmä), joita oppilas tekee tet-viikon aikana. Oppilas voi kysyä näihin tehtäviin tarvittavia tietoja vastuuhenkilöltään.

                     

Oppilas hankkii työpaikan itse Naantalin alueelta. Oppilas voi ruokailla työpaikallaan omia eväitään tai mahdollisesti työnantajan tarjoaman ruoan. Naantalin alueella oppilaalla on mahdollisuus tulla myös ruokailemaan omalle koululleen. Jos oppilas haluaa etsiä tet-paikan muusta kaupungista, hän kustantaa matkat ja ruokailut itse.


Oppilas täyttää työnantajan kanssa sopimuslomakkeen ja palauttaa lomakkeen opolle kouluun ENNEN tetiä. Näin koulu saa tet-paikan yhteystiedot ja huoltaja saa hyväksyä lapsensa tet-paikan.


Työpaikan olisi hyvä olla sellainen josta olisi oppilaalle hyötyä jatko-opintopaikan valintaa ajatellen. Nämä kaksi koulun ulkopuolista työelämäkokemusta yläkoulun aikana kannattaa käyttää hyödyksi hyvin!TYÖAIKA       

Jotta oppilaat saisivat mahdollisimman oikean kuvan työnteosta, pyrimme siihen, että työaika olisi normaali työaika, kuitenkin kokonaisaika korkeintaan 8 ja vähintään 6 tuntia päivässä.


  

TYÖSOPIMUSASIAT”

 Oppilaat eivät ole työsuhteessa työnantajaan, joten heille ei makseta palkkaa.


”Tapaturman sattuessa korvaus opiskelijalle maksetaan lain opiskeluun liittyvissä työhön rinnastettavissa olosuhteissa syntyneen vamman tai sairauden korvaamisesta (1318/2002) mukaan. Korvauksen maksamisen edellytyksenä on, että tapaturma on sattunut opiskelulle ominaisissa olosuhteissa henkilön osallistuessa opetussuunnitelman mukaiseen työhön rinnastettavaan käytännön opetukseen työssäoppimisjaksolla koulutuksen järjestäjän hyväksymässä

paikassa tai siirryttäessä välittömästi oppilaitokselta tai asunnosta koulutuksen järjestäjän hyväksymään työssäoppimispaikkaan. Työssäoppimisjaksolla tapahtuneen vahingon korvausvelvollisuus määräytyy vahingonkorvauslain (412/74) mukaan. Vahingonkorvauslain mukaan, jos oppilas aiheuttaa virheellään tai laiminlyönnillään vahinkoa opetukseen liittyvässä työssä, on vahingon korvausvelvollinen se, jonka lukuun työ suoritetaan. Siten työnantaja on ns. "isännän vastuun" periaatteen mukaan ensisijaisesti vastuussa opiskelijan sivulliselle aiheuttamasta vahingosta. Työnantajan lukuun työtä suoritetaan, kun työpaikalla on vastuu työnjohdosta ja valvonnasta ja työnantaja saa hyödyn opiskelijan suorittamasta työstä. Mikäli työnantajalla on normaali vastuuvakuutus, sisältyvät opiskelijan aiheuttamat vahingot vakuutusehtojen mukaisesti sen korvauspiiriin. Koulutuksen järjestäjä vastaa samalla tavoin oppilaan aiheuttamista vahingoista sivullisille, mikäli työ tehdään koulutuksen järjestäjän lukuun. Tällöin opiskelijan aiheuttamat vahingot korvataan koulutuksen järjestäjän mahdollisesta vastuuvakuutuksesta. (OPM:n muistio 22.12.2000)” Lähde: Työssäoppimisen opas työpaikoille27.11.2017


 DSC_0086.JPG 


  Lomakkeita:


Nettisivustoja:


ELY-keskuksen työllisyyskatsaus


NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "TET".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.