Arvoperusta ja viihtyvyyssäännöt

Arvoperusta

Rymättylän koulun yhteinen arvoperusta nousee yhteisesti päätetyistä ja läpiviedyistä teemavuosista. Nämä ovat koulumme yhteiset arvot:

- kaikessa koulun toiminnassa pyritään parantamaan oppilaiden itsetuntoa
- kaikessa opetuksessa kehitetään oppilaiden tietojenhankkimistaitoja
- koulussamme painotetaan erityisesti oppilaiden sosiaalisia taitoja ja hyvien käytöstapojen noudattamista
- kestävän kehityksen periaatteet näkyvät koulumme toiminnassa
- koulussamme panostetaan koko koulun väen psyykkiseen ja fyysiseen turvallisuuteen
- koulumme kunnioittaa perinteitä sekä pyrkii vahvistamaan oppilaiden kotiseutuidentiteettiä

Näihin arvoihin pyritään yhteistoiminnallisten opetusmenetelmien avulla, mutta kuitenkin lapsen yksilöllisyyttä kunnioittaen.

 


Kummioppilastoiminta

Kummin tehtävänä on huolehtia pikkuoppilaan hyvinvoinnista monin tavoin esimerkiksi välitunnilla ja mahdollisuuksien mukaan myös koulumatkoilla. Säännöllisin väliajoin pitkin lukuvuotta järjestetään kummitunteja, joiden aikana kummit ja heidän kummioppilaansa työskentelevät yhdessä.

 


Viihtyvyyssäännöt

Yhteistuumin laaditut viihtyvyyssäännöt (sekä oppilaille että henkilökunnalle) palautetaan mieliin yhteisesti heti lukuvuoden alussa ja aina silloin tällöin lukuvuoden kuluessakin.


 

30.7.2012

 

 

NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Arvoperusta ja viihtyvyyssäännöt".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.