Järjestyssäännöt


SUOPELLON KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT


Järjestyssääntöjen tarkoitus ja soveltaminen
• Kouluaikana ja koulualueella
• Koulun järjestämä tapahtumat
• Järjestysääntöjen tarkoitus on parantaa kaikkien turvallisuutta, viihtyvyyttä ja työrauhaa.
 
Oppilaan oikeudet ja velvollisuudet
• Kaikkia kohdellaan samanarvoisesti
• Oikeus opiskelurauhaan
• Oikeus turvalliseen koulupäivään
• Velvollisuus suorittaa tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäytyä asiallisesti
• Velvollisuus osallistua opiskeluun
• Velvollisuus käyttää koulun tiloja ja välineitä asiallisesti
• Oppilas on itse vastuussa henkilökohtaisesta omaisuudestaan.
 
Turvallisuus, viihtyisyys ja opiskelun esteetön sujuminen
• Hyvä käytös

 • Toisten kunnioittaminen ja opiskelurauhan luominen
 • Asiallinen pukeutuminen
 • Määrätyistä ajoista kiinnipitäminen
 • Hyvät ruokailutavat
 • Koulupäivän aikana kaikenlainen kuvaaminen, kuvien julkaiseminen ja jakaminen on kielletty ilman kouluhenkilökunnan lupaa.

• Oleskelu ja liikkuminen

 • Koulupäivä vietetään koulualueella, poistuminen vain henkilökunnan luvalla liikennesääntöjä noudattamalla.
 • Ulkovälitunnit klo 9.55 - 10.10 ja klo 13.00 - 13.15 vietetään ulkona. Muilla välitunneilla saa oleskella myös sisällä. Liikuntakäytävä ei ole välituntialuetta.
 • Liikennevälineet pysäköidään niille osoitetuille alueille ja oleskelu niiden luona on kielletty.
 • Pihalla oleskellaan turvallisesti (esim. Lumipallojen heittäminen on kielletty.)
 • Koulumatkoilla noudatetaan liikennesääntöjä.

• Oppilaan velvollisuus on huolehtia siisteydestä ja viihtyvyydestä

 • Oppilaalla on velvollisuus korvata aiheuttamansa vahingot ja siivota aiheuttamansa sotkut.

• Turvallisuus

 • Oppilaalla on velvollisuus ilmoittaa turvallisuuteen liittyvästä viasta tai puutteesta koulun henkilökunnalle.
 • Oppilaalla on velvollisuus ilmoittaa näkemänsä epäasiallisesta toiminnasta.
 • Koulualueella on tallentava kameravalvonta.


• Tietokoneen, matkapuhelimen ja muiden mobiililaitteiden asiallinen käyttö on sallittu kouluhenkilökunnan ohjeiden mukaan, paitsi ruokasalissa tämä on kokonaan kielletty.
• Päihteiden ja vaarallisten esineiden ja aineiden käyttäminen ja hallussapito on lain mukaan kiellettyä koulupäivän aikana. Tarvittaessa koulunhenkilökunta voi tarkistaa oppilaan tavarat ja ottaa ne haltuun.
• Oppilaan ojentamiseksi käytetään perusopetuslain suomia kurinpito- ja ojentamiskeinoja: kasvatuskeskustelu, jälki-istunto, oppilaan opetuksen evääminen, kirjallinen varoitus, määräaikainen erottaminen.


12.09.2017


12.9.2017


NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Järjestyssäännöt".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.