Valinnaisainetarjotin tuleville 8.- ja 9.-luokkalaisille

Valinnaisainemessut to 2.2.2017. Nämä valinnaisaineet ovat tarjolla lukuvuodeksi 2017-2018. Valinnaisaineryhmää ei muodosteta, jos aineen valinneita on liian vähän. 

Valinnaisainetarjotin 8.-luokkalaisille lukuvuodeksi 2017–2018

7.-luokkalaiset valitsevat neljä kahden tunnin valinnaisainetta 8. luokkaa varten. Liikuntaluokkalaiset valitsevat kolme valinnaisainetta. Valinnat tehdään oppilaan Wilmassa viikolla kuusi. Oppilaat saavat asiaan opastuksen. Kaikissa 8. luokan valinnaisaineissa on numeroarviointi, joka näkyy 9. luokan päättötodistuksessa. Lisätietoja valinnaisaineiden valinnasta saa oppilaanohjaaja Sari Jokiselta ja valinnaisaineiden sisällöstä kyseisen aineen opettajalta valinnaisainemessuilla 2.2.B2-KIELET Jos haluat tutustua tarkemmin opetussuunnitelman perusteisiin B2-kielen osalta: http://oph.fi/download/163777_perusopetuksen_opetussuunnitelman_perusteet_2014.pdf, s.348 alkaen.


ESPANJA (8.luokalla 2 tuntia, jatkuu 9. luokalla 2 tuntia)

”Kieli on oppimisen ja ajattelun edellytys. Kielten opiskelu edistää ajattelutaitojen kehittymistä. Se antaa aineksia monikielisen ja -kulttuurisen identiteetin muodostumiselle ja arvostamiselle. Sanavaraston ja rakenteiden karttuessa myös vuorovaikutus- ja tiedonhankintataidot kehittyvät. Kielten opiskelussa on runsaasti sijaa ilolle, leikillisyydelle ja luovuudelle.
Tervetuloa opiskelemaan espanjaa, maailman 4. puhutuinta kieltä. Espanjaa puhuu äidinkielenään noin 400 miljoonaa ihmistä 20 eri maassa. Kuten opetussuunnitelman perusteissa mainitaan (yllä), kielten opiskelu avartaa mieltä ja edistää myös muiden aineiden opiskelua ja oppimista. Lisäksi valinnaisen kielen tunneilla yläkoulussa on mahdollista saavuttaa hyvä peruskielitaito, jolla pärjää arkisissa rutiinitilanteissa ja keskustelunaiheissa. Erityisesti opetellaan kertomaan itsestä ja itselle tärkeistä asioista. Oppilaat pääsevät tutustumaan myös espanjankielisten maiden tapakulttuureihin. Näin opitaan samalla myös sopivaa ja kohteliasta kielenkäyttöä eri sosiaalisissa tilanteissa. Tavoitteena on rohkaista oppilaita hyödyntämään oppimaansa myös koulun ulkopuolella, ja tähän kannustetaan jo heti alusta asti. Tunneilla tehdäänkin paljon pari- ja ryhmätehtäviä. Paino on suullisessa kielitaidossa, mutta myös lyhyiden tekstien kirjoittamista ja ymmärtämistä harjoitellaan. Opiskelussa hyödynnetään jo aiemmin opittuja kieliä ja niissä hankittuja taitoja (niin kielellisiä kuin oppimiseen ja tiedonhakuun liittyviä), ja autetaan oppilasta hahmottamaan yhteydet eri kielten välillä sekä hyödyntämään niitä.


SAKSA (8.luokalla 2 tuntia, jatkuu 9. luokalla 2 tuntia)

Hallo!
Tervetuloa opiskelemaan saksan kieltä ja kulttuuria! Yli sata miljoonaa ihmistä maailmanlaajuisesti puhuu saksaa äidinkielenään, ja saksa on yksi EU:n virallisista kielistä. Saksalla tulet toimeen lähes kaikkialla Euroopassa, ja se on työelämässä englannin ja ruotsin jälkeen kysytyin kieli.
Saksa on sanastollisesti ja rakenteellisesti lähellä englannin ja ruotsin kieliä. Suomella ja saksalla on kieliopissa myös paljon yhteistä! Tunneilla teemme paljon suullisia ja kirjallisia harjoituksia ja tutustumme saksankielisten maiden värikkääseen kulttuuriin, mm. urheiluun ja mediaan. Saksan kielen ja kulttuurin tuntemuksella erotut eduksesi ja pärjäät maailmalla!
Herzlich willkommen!


RANSKA (8.luokalla 2 tuntia, jatkuu 9. luokalla 2 tuntia)

Ranskan kielen taito on valttikortti työmarkkinoilla, sillä ranska on todellinen maailmankieli: Sitä puhutaan äidinkielenä tai virallisena kielenä viidellä eri mantereella. Ranskan osaaminen on eduksi esimerkiksi kaupallisilla aloilla ja turismissa sekä työtehtävissä kansainvälisen politiikan ja järjestöjen parissa.

Ranskan tunneilla keskitytään kulttuuriin ja arjessa asioimiseen. Sanastoa ja kielioppia opitaan perinteisten harjoitusten lisäksi kuuntelemalla ranskankielistä musiikkia ja seuraamalla mediassa ranskankielisten maiden tapahtumia. Erilaisilla vuorovaikutusharjoituksilla sekä pari-tai ryhmätöillä opitaan käyttämään ranskan kieltä suullisesti monipuolisissa arjen puhetilanteissa.  Lisäksi keskustelujen, videoiden ja projektitöiden avulla vertaillaan suomalaisia ja ranskalaisia tapoja.


VENÄJÄ (8.luokalla 2 tuntia, jatkuu 9. luokalla 2 tuntia)

Venäjää puhutaan laajalti. Venäjän kielellä on kirjoitettu myös suuri joukko maailmankirjallisuudesta: Tolstoi, Tšehov ym. Baletin harrastajat tuntevat
Tšaikovskin "Joutsenlammen". Eikä venäläinen musiikki ole tänäänkään tuntematonta!
Mutta kaikkein jännittävintä lienevät kuitenkin kyrilliset aakkoset, joilla venäjää kirjoitetaan! Mitähän mahtaa tarkoittaa PECTOPAH?
Venäjän kielen taitajia tarvitaan kulttuurin ohella lisääntyvässä määrin erityisesti matkailussa, teollisuudessa ja kaupankäynnissä.


ILMAISUTAITO

Tehdään ryhmälle soveltuvia draamaharjoituksia ja toteutetaan pienimuotoisia esityksiä tai elokuvia. Tavoitteena on löytää omia ilmaisullisia kykyjä. Kurssiin kuuluu tutustumista teatterityöhön ja teatteriin työpaikkana.


EKONOMIA

Diilin jalanjäljillä. Ekonomian tunneilla törmäät samankaltaisiin asioihin ja tehtäviin. Miten saat rahasi riittämään? Haluatko saada ideoita oman talouden hoitoon? Entä kiinnostaako matkailu? Tai työura ulkomailla? Haaveiletko omasta asunnosta? Näihin kaikkiin saat vastauksia ekonomian tunnilla. Tutustumme pankkeihin, kansainväliseen yritykseen, kiinteistönvälitykseen ja muihin kiinnostaviin talouselämän ilmiöihin oppilaiden toivomusten perusteella. Oppilaat osallistuvat Nuori Yrittäjyys-leirille, jossa liike-elämän tiedot ja taidot tulevat todella käyttöön.

MUSIIKKI


Valinnainen musiikki on tarkoitettu musiikista innostuneille oppilaille, jotka haluavat syventää musiikillisia taitojaan. Kurssin pääpaino on bändisoitossa. Lisäksi kurssilla kehitetään oppilaan musiikillisia perustietoja. Kurssin puitteissa tutustutaan maailman musiikkiin sekä pop-musiikin tyylisuuntiin. Digilaitteita hyödynnetään opiskelussa monipuolisesti.
Kurssilla on tarkoitus syventää 7. luokalla opittuja bändisoiton perusteita. Kurssin puitteissa on mahdollisuus myös erikoistua tiettyyn soittimeen, eli syventää omia taitojaan itselle mieluisan soittimen parissa.
Valinnainen musiikki tarjoaa toiminnallisella otteellaan myönteisiä oppimisen elämyksiä. Yhteismusisoinnin kautta opitaan monenlaisia sosiaalisia ja ryhmässä toimimisen taitoja sekä esiintymistä.
Oppilaan aktiivinen rooli on välttämätön, sillä kurssilla soitetaan ja lauletaan paljon. Oppilailla on mahdollisuus vaikuttaa kurssilla soitettavaan ohjelmistoon. Kurssilla kuunnellaan musiikkia ja harjoitellaan soittamiselle välttämätöntä nuotinlukua.
Valinnaisen musiikin ryhmälle järjestetään esiintymisiä koulun tilaisuuksissa sekä mahdollisuuksien mukaan koulun ulkopuolisissa tapahtumissa.


KUVATAIDE

Kuvataiteen kahdeksannen luokan kurssilla käydään läpi kuvataiteen perustekniikoita. Kehitetään piirustustaitoa esim. lyijykynäpiirtämisen avulla ja tutustutaan erilaisiin maalaustekniikoihin, kuten akvarelli- ja akryylimaalaamiseen. Kokeillaan grafiikan menetelmiä ja tehdään kolmiulotteisia töitä esim. savesta tai kipsistä. Tavoitteena on saada aikaan monta omaa ja erilaista taideteosta ja kehittyä taiteen tekijänä.


SOVELLETTU KUVATAIDE

Kurssilla tutustutaan arkkitehtuurin, muotoilun, sisustussuunnittelun, graafisen suunnittelun ja vaatesuunnittelun maailmaan omien harjoitustöiden avulla. Kurssilla rakennetaan pienoismalleja, piirretään pohjapiirroksia, suunnitellaan vaatteita ja esineitä ja tehdään julisteita. Valmistetaan myös kotiin viemisiksi erilaisia käyttöesineitä, esimerkiksi astioita savesta.


KOTITALOUS

Valinnaisen kotitalouden opiskelun tarkoituksena on syventää ja laajentaa 7.luokalla opiskeltuja asioita.
Tunneilla pyritään käsittelemään tasapuolisesti kotitalouden keskeisiä sisältöalueita; yhdessäelämistä, ravitsemusta, ruokakulttuuria, harkitsevaa kuluttamista ja kodin ja ympäristön hoitoon liittyviä asioita.
Opiskelussa ja oppituntien toteutuksessa pyritään ottamaan huomioon oppilaiden omia ideoita, taustatietoja ja kokemuksia eri kotitalouden sisältöalueita.
Olennaista valinnaisen kotitalouden opiskelussa on käytännön toiminta, johon yhdistyy teorian opiskelua, töiden ja tehtävien suunnittelua, ongelmanratkaisua ja monipuolista arviointia.


TEKNINEN TYÖ

Sahat ja sorvit laulamaan!
Toteuta oma uljas nikkarointiprojektisi! Käytettävissäsi on koko teknisen työn luokka.
Rakenna puusta tai metallista oman suunnitelman mukainen tuote tai suunnittele jotain päräyttävää opettajan kanssa.
Korjaa fillari tai mopo.
Tee vanhasta uutta korjaamalla ja tuunaamalla.
Rakenna elektroniikkatyönä oma stereovahvistin tai vaikkapa kännykän matkalaturi.
Valinnaisessa kasiluokan teknisessä työssä voit tehdä monenlaista.
Voit toteuttaa omia projekteja tai opiskella opettajan antaman työaiheen avulla.
Kaikille löytyy mielekästä puuhaa taidoista tai osaamisesta riippumatta!
Tule viihtymään teknisen työn parissa ja opi tekemään omilla käsillä hienoja ja käyttökelpoisia tuotteita.


ELEKTRONIIKKARAKENTELU

Rakenna itse omat elektroniikkahärvelisi.
Valittavanasi on kymmeniä erilaisia valmiita rakennussarjoja tai -ohjeita.
Rakenna vaikka omat LED-valot tai kokonainen audiojärjestelmä. Tai jotain siltä väliltä, vaihtoehtoja riittää.
Rakentelun ohella opit sähköoppia, elektroniikan komponentteja ja mittaustekniikkaa.


MOPOT, MOOTTORIT JA LIIKENNE

Valmentava kurssi mopokortin hankintaa varten.
Opiskelemme keskeisimmät asiat liikennesäännöistä, liikenneturvallisuudesta, mopon rekisteröinnistä ja vakuutuksista, mopon ja mopoilijan varusteista sekä mopon tekniikasta.
Käymme läpi pääsääntöisesti samat asiat kuin mopokorttia autokoulussa suoritettaessa.
Lisäksi teemme ajoharjoituksia mopolla.
Mopoilun lisäksi opiskelemme moottoreiden ja voimansiirron perusteita käytännön harjoitusten avulla.


TEKSTIILITYÖ

Sukellus muodin maailmaan käsityön keinoin. Tutustutaan ajankohtaisiin muoti-ilmiöihin ja valmistetaan asu, jossa on ripaus persoonallisuutta. Voit toteuttaa työn lempitekniikallasi. Omat ideat ja suunnitelmat ovat tervetulleita. Vaateprojektin lisäksi tehdään joululahjoja, pääsiäiskoristeita yms. eri tekniikoin.


HYVÄN MIELEN KÄSITÖITÄ

Valmistetaan kaksi upeaa työtä vuoden aikana. Syksyllä ommellaan oma antiikkinalle perinteisin tekniikoin. Nallen kädet, jalat ja pää liikkuvat nivelten ansiosta. Nalle voi jopa "puhua". Keväällä toteutetaan oma käsityöprojekti, johon haluat panostaa. Valmistettava tuote voi olla: asuste, vaate. koru. koriste- tai käyttöesine. Haasta itsesi valmistamaan mieluinen käsityö.


LIIKUNNASTA ILOA

Kursilla on liikuntalajeja, joita osallistujat toivovat. Kurssin sisältö suunnitellaan oppilaiden kanssa yhdessä.
Sopii niille, joilla ei ole liikuntaharrastusta tai/ja niille, jotka haluavat liikkua monipuolisesti keskittymättä yhteen lajiin. Kohotetaan lihaskuntoa ja kestävyyttä yhdessä. Ylös penkistä ja liikkumaan!


PALLOILU

Palloilukurssilla tutustutaan yleisimpiin palloilulajeihin. Tavoitteena on kehittää omia palloilutaitoja siten, että eri palloilulajien suoritustekniikat ja liikkuminen niissä tulee tutuksi. Yhtenä tavoitteena on myös fyysisen kunnon kohottaminen. Kurssin sisältö: jalkapallo, pesäpallo, ultimate, salibandy, lentopallo, koripallo, käsipallo, sulkapallo, futsal, kaukalopallo. Lajit käydään läpi vuodenaikojen mukaan.


TANSSIN MAAILMA

Tanssikurssilla voi oppia
1) Erilasten tanssilajien perusasioita esimerkiksi hip hop, show- ja moderni tanssi.
2) Tekemään itse tansseja.
3) Ilmaisemaan itseään tanssien.
4) Tanssin eri elementtejä: tila, aika ja voima.
5) Esiintymään ja kehittymään tanssin katsojana.
Kurssin aikana oppilaat voivat halutessaan osallistua koulun ulkopuoliseen tanssikilpailuun tai tanssitapahtumaan. Käymme katsomassa tanssiesityksen ja tutustumme tanssikoulutarjotaan.
Tanssikurssi sopii sekä tanssinharrastajalle että aloittelijalle.


TIETOTEKNIIKAN PERUSTEET

Kurssilla syvennetään aiemmin opittuja taitoja tekstinkäsittelystä, esitysgrafiikasta ja tietoverkkojen käytöstä sekä opetellaan perusteet taulukkolaskennasta sekä tietokannoista. Vaikka käytettävät ohjelmat pääsääntöisesti ovat oppilaille tuttuja, on opittavaa vielä paljon. Kurssilla vahvistetaan tietokoneen käytön perusteita sekä harjaannutetaan harjoitusten avulla tietokoneen monipuolista käyttöä. Edellä mainittujen asioiden perushallinta vastaa valtakunnallisen tietokoneen käyttäjän A-kortin vaatimuksia.Tietokoneen käyttäjän A-kortti muodostuu seitsemästä osiosta, joiden hyväksytysti suoritetuista osakokeista kortti koostuu.


MULTIMEDIA

Kurssilla käsitellään kuvan-, videokuvan- ja äänenkäsittelyohjelmia sekä mainosten, ilmoitusten ja muiden julkaisujen tekemistä taitto-ohjelmalla. Kuvankäsittelyssä keskitytään lähinnä kuvan muokkaamisen mahdollisuuksiin ja tehosteisiin. Videoesitystä tehtäessä käytetään digitaalista videokameraa ja tietokonepohjaista videoeditointiohjelmaa. Digikameraa, kuvankäsittelyä ja videoeditointiohjelmia apunakäyttäen teemme myös animaatiota. Mahdollisuuksien mukaan tutustumme myös muihin multimediaohjelmistoihin.
Esittelyvideo:
http://youtu.be/kae3HdQk7YQ
Valinnaisainemessut to 2.2.2017. Nämä valinnaisaineet ovat tarjolla lukuvuodeksi 2017-2018. Valinnaisaineryhmää ei muodosteta, jos aineen valinneita on liian vähän. 

Valinnaisainetarjotin 9.-luokkalaisille lukuvuodeksi 2017–2018


8.-luokkalaiset valitsevat kaksi kahden tunnin valinnaisainetta ja yhden yhden tunnin valinnaisaineen. Liikuntaluokkalaiset ja valinnaista kieltä opiskelevat valitsevat yhden kahden tunnin valinnaisaineen ja yhden yhden tunnin valinnaisaineen. Valinnat tehdään kotona oppilaan Wilmassa viikolla kuusi. Lisätietoja valinnaisaineiden valinnasta saa oppilaanohjaaja Sari Jokiselta ja valinnaisaineiden sisällöstä kyseisen aineen opettajalta valinnaisainemessuilla 2.2.


KAHDEN TUNNIN VALINNAISAINEET (NUMERO-ARVIOINTI)


MUSIIKKI

Valinnainen musiikki on tarkoitettu musiikista innostuneille oppilaille, jotka haluavat syventää musiikillisia taitojaan. Kurssin pääpaino on bändisoitossa. Lisäksi kurssilla kehitetään oppilaan musiikillisia perustietoja. Digilaitteita hyödynnetään musiikin valinnaisessa oppiaineessa mahdollisuuksien mukaan.
 Kurssilla on mahdollisuus kokeilla kaikkia bändisoittimia sekä laulua. Oppilaalla on mahdollisuus myös erikoistua tiettyyn soittimeen, eli syventää omia taitojaan itselle mieluisan soittimen parissa.
 Valinnainen musiikki tarjoaa toiminnallisella otteellaan myönteisiä oppimisen elämyksiä. Yhteismusisoinnin kautta opitaan monenlaisia sosiaalisia ja ryhmässä toimimisen taitoja sekä esiintymistä.
 Oppilaan aktiivinen rooli on välttämätön, sillä kurssilla soitetaan ja lauletaan paljon. Kurssilla soitettava ohjelmisto rakennetaan yhdessä oppilaiden toiveet huomioiden. Lisäksi kuunnellaan musiikkia ja harjoitellaan soittamiselle välttämätöntä nuotinlukua.
 Valinnaisen musiikin ryhmälle järjestetään esiintymisiä koulun tilaisuuksissa sekä mahdollisuuksien mukaan koulun ulkopuolisissa tapahtumissa.


KUVATAIDE

Yhdeksännen luokan kuvataiteen kurssilla opitaan uusia kuvan tekemisen taitoja ja paneudutaan oman kuvallisen ilmaisun kehittämiseen. Opetellaan itsenäisempää työskentelyä – aiheen kehittelystä tekniikan valitsemiseen. Syksyllä harjoitellaan kuvataiteen tekniikoita ja taitoja erilaisten harjoitustöiden avulla, ja keväällä jokainen oppilas tekee kuvataiteen lopputyön. Kurssille osallistuminen ei edellytä kuvataiteen opintojen suorittamista 8.luokalla.


KOTITALOUS

Valinnaisen kotitalouden opiskelun tarkoituksena on syventää ja laajentaa aikaisemmin kotitaloudessa opiskeltuja asioita. Tunneilla pyritään käsittelemään kotitalouden kaikkia keskeisiä sisältöalueita; yhdessäelämistä, ravitsemusta, ruokakulttuuria, harkitsevaa kuluttamista ja ympäristöasioita.

9. luokalla painotetaan ajankohtaisia asioita seuraamalla miten kotitalouden eri aihealueita käsitellään mediassa. Lisäksi kansainvälisyys on keskeisesti esillä opiskelussa. Tutustumme eri maiden ruokakulttuureihin: ruokatavat, ruoanvalmistus, juhlakulttuuri yms. Opiskelussa ja oppituntien suunnittelussa pyritään ottamaan huomioon oppilaiden omia ideoita, taustatietoja ja kokemuksia kotitalouden eri osa-alueilta.


TEKNINEN TYÖ

Vastapainoa pänttäämiselle!
 Kiinnostaako metalli- tai puutyöt? Vai innostaako sähkön ja elektroniikan maailma enemmän?
 Tervetuloa ysiluokan teknisen työn tunneille!
 Valitse itse oma kiinnostuksen kohteesi ja toteuta oma upea projektisi.
 Opi samalla vaikkapa MIG-, TIG-, puikko-, kaasu- ja pistehitsauksen salat metallityön luokassa.
 Tai syvenny metallisorvauksen mielenkiintoiseen maailmaan.
 Vai olisiko puutyöt enemmän sinun juttu?
 Koneet ja laitteet sorvista sirkkeliin käytettävissä.
 Tee vaikka oma puukko opettajan ohjeiden mukaan. Tai toteuta oma nikkarointi-ideasi.
 Elektroniikkatyönkin voit valita useista eri vaihtoehdoista.
 Ysiluokan teknisessä työssä opitaan koneiden ja laitteiden käyttöä sekä monia erilaisia työtekniikota.
 Kurssi sopii kasiluokalla teknistä työtä opiskelleille ja uusille tulokkaillekin.


ELEKTRONIIKKARAKENTELU

Rakenna itse omat elektroniikkahärvelisi.
 Valittavanasi on kymmeniä erilaisia valmiita rakennussarjoja tai -ohjeita.
 Myös omien ideoiden ja projektien toteuttaminen on mahdollista.
 Ysiluokalla projektit voivat olla aiempaa laajempia, soveltaen aikaisemmin opittua.
 Mahdollisuuksien mukaan voimme tutustua jopa robotiikkaan ja mikropiirien ohjelmointiin.
 Rakentelun ohella opit sähköoppia, elektroniikan komponentteja ja mittaustekniikkaa.


TEKSTIILITYÖ

Sisustustaidot kunniaan. Otamme ideoita netistä, lehdistä, kirjoista ja television sisustusohjelmista.
 Suunnittelemme ja toteutamme eri materialeista omiin koteihimme sopivia tyynyjä, valaisimia ja koristeita kuten kransseja. Tutuiksi tekniikoiksi tulevat: kangaspuilla kutominen, kankaanpainanta, kirjonta ja askartelu. Luonnonmaterialit, pellavanaru, valokuvat ja kierrätysmateriialit taipuvat persoonallisiksi tuotteiksi virkaten, kutoen ja ommellen.


HYVÄN MIELEN KÄSITÖITÄ

Valmistetaan kaksi upeaa työtä vuoden aikana. Syksyllä ommellaan oma antiikkinalle perinteisin tekniikoin.
 Nallen kädet, jalat ja pää liikkuvat nimevlten ansiosta. Nalle voi jopa "puhua". Keväällä toteutetaan oma käsityöprojekti, johon haluat panostaa. Valmistettava tuote voi olla: asuste, vaate, koru, koriste- tai käyttöesine. Haasta itsesi valmistamaan mieluinen käsityö.


PALLOILU

Kurssin tavoitteena on kehittää edelleen omia palloilutaitoja tekniikan ja liikkumisen osalta, sekä osata perusteita eri pallopelien pelitavoista kuten puolustaminen ja hyökkääminen. Yhtenä tavoitteena on myös fyysisen kunnon kohottaminen. Kurssin sisältö: jalkapallo, pesäpallo, ultimate, salibandy, lentopallo, koripallo, käsipallo, sulkapallo, futsal, kaukalopallo. Osallistutaan Varsinais-Suomen piirin Koululiikuntaliiton turnauksiin mahdollisuuksien mukaan esim. kaukalopallossa ja salibandyssa.


MUSIIKKITEATTERI

Valmistetaan koulun oma musikaali alusta loppuun: teksti, roolitus, lavasteet, puvut ja musiikkipitoinen esitys. Lopullinen sisältö muodostuu ryhmän mukaan. Kurssiin kuuluu myös tutustuminen teatterityöhön. Äidinkielen ja musiikin yhteistyökurssi.


MEDIA

Opetellaan lukemaan ja tekemään mediaa. Harjoitellaan mediakritiikkiä. Tutustumista media-alaan työpaikkana. Kevätpuolella ryhmä toimittaa ja julkaisee Suopellon koulun vuosikirjan.


LAKITIETO

Rikos ei kannata. Tunnetko yhteiskunnan pelisäännöt? Haluatko tutustua mielenkiintoisiin rikostarinoihin Suomessa ja ulkomailla? Kurssilla seuraamme ajankohtaisia rikosjuttuja. Pääsemme tutustumaan päivittäin rikosten kanssa työskentelevien arkeen. Tutuksi tulevat mm. käräjäoikeus, asianajajan työ kuin poliisikin. Kurssin aihepiiri koostuu ensisijaisesti nuoren koululaisen kannalta keskeisistä kysymyksistä.


OHJELMOINTI

Kurssilla opetellaan ohjelmointia sen eri muodoissa ja opetellaan ohjelmoijan tarvitsemaa loogista ajattelua. Tietokoneohjelmointi aloitetaan alkeista ja opetus käy läpi tavallisimmat ohjelmointirakenteet. Teorian ja harjoitusten avulla annetaan kuva ohjelmoinnista sekä luodaan pohja jatko-opinnoille.


YHDEN TUNNIN VALINNAISAINEET (ARVIOIDAAN HYVÄKSYTTY/HYLÄTTY)


ANNA HYVÄN KIERTÄÄ

Kurssin tavoitteena on tuottaa hyvää mieltä toisille tekemällä pieniä hyväntekeväisyysprojekteja. Projektit suunnitellaan yhdessä kurssilaisten kanssa ja tavoitteena on ilahduttaa eri ikäisiä ihmisiä. Tutustutaan myös joihinkin järjestöihin, joiden toiminta keskittyy hyväntekeväisyyteen. Ilahduttamalla toisia saat myös itsellesi hyvän mielen!


ELOKUVA

Tutustutaan elokuvahistorian klassikoihin ja eri tyylisuuntiin. Harjoitellaan elokuvan lukemista, tulkintaa ja tekemistä.


HYVÄÄ OLOA LIIKUNNASTA

Liikunta lisää hyvää oloa niin mieleen kuin kehoonkin ja antaa lisäenergiaa tärkeään opiskeluvuoteesi. Valinnaisella kurssilla sisältö suunnitellaan osallistujien toiveiden pohjalta. Tavoite on lisätä liikuntaa viikkoosi, hyödyntäen koulun liikuntamahdollisuuksia sisällä ja ulkona vuodenajat huomioiden.


TANSSII EEVAN KANSSA

Tanssikurssilla oppilas voi syventää tanssitietojaan ja taitojaan (hip hop, show ja modernitanssi) ja/tai oppia uutta: afro, baletti, lattarit ja flamenco.

 Oppilaiden toiveiden mukaan kurssin sisältö muodostuu seuraavista asioista: Tanssitekniikka, impovisointi, koreografian tekeminen, tanssikilpailuun/tapahtumaan osallistuminen, tanssielokuvan tai teoksen katsominen, lihaskunnon ja notkeuden kehittäminen.

 Käymme katsomassa yhden tanssiesityksen ja vierailemme Turkulaisessa tanssikoulussa. Osallistuminen ei edellytä 8lk:n tanssin maailman suorittamista. Sopii niin tanssin harrastajille kuin aloittelijoillekin.


MATEMATIIKAN JATKO

Keskitytään niihin asioihin, joita erityisesti lukion pitkällä matematiikalla jo heti syksyllä pitää osata, mutta joita ei ehditä normaalitunneilla käsitelemään. Suositellaan ainoastaan niille oppilaille, joilla matematiikan arvosana on vähintään kahdeksan.


MUSA

"Musa"-kurssi on tarkoitettu musiikista innostuneille oppilaille, jotka haluavat syventää musiikillisia taitojaan. Kurssin työmuotona on yhteismusisointi. Musassa oppilailla on mahdollisuus bändisoiton lisäksi tutustua musiikkiteknologiaan, moniääniseen lauluohjelmistoon ja musiikin tyylisuuntiin ryhmän toiveiden mukaisesti.

 Kurssin ohjelmisto rakennetaan yhteistyössä oppilaiden kanssa. Ryhmän jäsenten toiveet ja henkilökohtaiset tavoitteet vaikuttavat kurssin toteuttamistapaan ja painotuksiin.

 "Musa" tarjoaa toiminnallisella otteellaan myönteisiä oppimisen elämyksiä. Yhteismusisoinnin kautta opitaan monenlaisia sosiaalisia ja ryhmässä toimimisen taitoja sekä esiintymistä.
 Ryhmälle järjestetään esiintymisiä koulun tilaisuuksissa sekä mahdollisuuksien mukaan koulun ulkopuolisissa tapahtumissa.

 Oppilaan aktiivinen rooli on välttämätön kurssin suorittamiseksi.


SAY IT IN ENGLISH

Haluatko parantaa englannin puhetaitojasi? Say it in English-valinnaiskurssilla harjoitellaan puhumista monipuolisesti. Aiheet valitaan ryhmän oman kiinnostuksen mukaan. Työtapoina on pari- ja ryhmäkeskustelut, sekä improvisaatio ja draaman keinot. Kurssi sopii sekä niille, jotka vielä arkailevat englannin puhumista, että niille, jotka jo uskaltavat sitä käyttää. Opit kurssilla taitoja, joita varmasti tarvitset nyt ja tulevaisuudessa.


PELIOHJELMOINTI

Kurssilla tehdään omia pelejä, testaillaan ja kehitellään niitä. Ohjelmoinnin perusteita ei käydä kattavasti läpi, vaan keskitytään pelien tekemiseen. Perinteistä ohjelmointia käsitellään varsin vähän.


PUUKKOKURSSI

Puukkokurssilla opit tekemään oman uniikin puukkosi.
 Puukkokurssilla jokainen oppilas valmistaa itse suunnitelemansa puukon.
 Puukon lisäksi valmistamme puukolle komean nahkatupen.


TIETOTEKNIIKKA

Tietotekniikan kurssilla opetellaan käyttämään tietokoneen hyötyohjelmia koulutöiden tekemiseen. Kurssilla pyritään vahvistamaan tietokoneen hyötykäyttöä erilaisten tehtävien tekemisessä. Tutustutaan myös mahdollisten lukio-opinnoissa käytettäviin ohjelmistoihin. Harjoitustehtävinä voidaan käyttää myös muiden oppiaineiden tehtäviä.


YRITTÄJYYS

Yrittäjyydessä tutustutaan erilaisiin yrittäjiin ja yrityksiin vierailujen, esitelmien ja ryhmätöiden avulla. Tarkoituksena ei ole tehdä oppilaista yrittäjiä, vaan opettaa heille omia vahvuuksiaan ja osoittaa erilaisia ammatteja ja yritysmuotoja. Oppilas huomaa, että on olemassa monenlaisia tulevaisuuden vaihtoehtoja. Yrittäjyys tekee yhteistyötä Naantalin yrittäjien kanssa. Tärkeänä tavoitteena yrittäjyydessä on sosiaalisten taitojen opettelu. Oppilaat ovat pitäneet kahvilaa ja kirpputoria koulun tapahtumien yhteydessä. Osa opetuksesta voidaan toteuttaa leirimuotoisena.


30.1.2017

          sp_va_opas.gif

NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Valinnaisaineet 2017-2018".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.