JärjestyssäännötKoulussa jokaisella oppilaalla on oikeus tuntea olonsa turvalliseksi ja hyväksytyksi.

Yhteistyön sujumiseksi tarvitaan selkeät pelisäännöt,  joita tulee noudattaa.


Taimon koulun järjestyssäännöt lukuvuonna 2017-2018


Järjestyssääntöjen tarkoitus ja soveltaminen

 • Kouluaika on lukujärjestyksen mukainen ja koulualue on välituntialue sekä kentät.
 • Koulun järjestämät tapahtumat
 • Järjestysääntöjen tarkoitus on parantaa kaikkien turvallisuutta, viihtyvyyttä ja työrauhaa.


Oppilaan oikeudet ja velvollisuudet

 • Kaikkia kohdellaan samanarvoisesti
 • Oikeus opiskelurauhaan
 • Oikeus turvalliseen koulupäivään
 • Velvollisuus suorittaa tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäytyä asiallisesti
 • Velvollisuus osallistua opiskeluun
 • Velvollisuus käyttää koulun tiloja ja välineitä asiallisesti
 • Oppilas on itse vastuussa henkilökohtaisesta omaisuudestaan.


Turvallisuus, viihtyisyys ja opiskelun esteetön sujuminen

 • Hyvä käytös
  • Toisten kunnioittaminen ja opiskelurauhan luominen
  • Asiallinen pukeutuminen
  • Määrätyistä ajoista kiinnipitäminen
  • Hyvät ruokailutavat
  • Koulupäivän aikana kaikenlainen kuvaaminen tai/ja julkaiseminen/jakaminen on kielletty ilman kouluhenkilökunnan ja asianomaisten henkilöitten lupaa
 • Oleskelu ja liikkuminen
  • Koulupäivä vietetään koulualueella, poistuminen vain henkilökunnan luvalla liikennesääntöjä noudattamalla
  • Liikennevälineet pysäköidään niille osoitetuilla alueilla
  • Pihalla oleskellaan turvallisuutta noudattamalla ( esim. Lumipallot)
  • Koulumatkoilla noudatetaan liikennesääntöjä
 • Oppilaan velvollisuus on huolehtia siisteydestä ja viihtyvyydestä
  • Oppilaalla on velvollisuus korvata aiheuttamansa vahingot ja siivota aiheuttamansa sotkut.
 • Turvallisuus
  • Oppilaalla on velvollisuus ilmoittaa turvallisuuteen liittyvästä viasta tai puutteesta koulun henkilökunnalle
  • Oppilaalla on velvollisuus ilmoittaa näkemänsä epäasiallisesta toiminnasta
  • Koulualueella on tallentava kameravalvonta
 • Tietokoneen, tabletin, matkapuhelimen ja muiden mobiililaitteiden asiallinen käyttö on sallittu kouluhenkilökunnan ohjeiden mukaan.
 • Päihteiden ja vaarallisten esineiden ja aineiden käyttäminen ja hallussapito on lain mukaan kiellettyä koulupäivän aikana. Tarvittaessa koulunhenkilökunta voi tarkistaa oppilaan tavarat ja ottaa ne haltuun.
 • Oppilaan ojentamiseksi käytetään perusopetuslain suomia kurinpito- ja ojentamiskeinoja; kasvatuskeskustelu, jälki-istunto, oppilaan opetuksen evääminen, kirjallinen varoitus, määräaikainen erottaminen


Järjestyssääntöjen seuranta ja tarkistaminen:

 • Koulu tiedottaa järjestyssäännöistä oppilaita, huoltajia sekä koulunhenkilökuntaa vuosittain.


2.8.2017


NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Järjestyssäännöt".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.