Oppilaan tukeminen joustavilla opetusjärjestelyillä

Oppilaan tuki pyritään järjestämään yleisopetuksen yhteydessä aina kun se on oppilaan edun mukaista. Oppilaalle annettava tuki on joustavaa, pitkäjänteisesti suunniteltua ja muuttuu tuen tarpeen mukaan.

 

Tuen painopiste on opintien alussa ja tukea pyritään antamaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Tuen toteuttamisessa käytetään monipuolisesti eri keinoja, kuten opetuksen ja tehtävien eriyttämistä, samanaikaisopetusta, joustavia oppilaiden ryhmittelyjä, avustajapalveluita, tukiopetusta, erityisopetusta sekä erilaisia oppilashuollon palveluita. Tukimuotoja käytetään sekä yksittäin että yhdessä toisiaan täydentävinä. Tukea annetaan niin kauan ja sen tasoisena kuin se on tarpeellista.

 

Oppilaan tuen tarpeen arvioinnista, suunnittelusta ja tuen toteuttamisesta vastaavat oppilasta opettavat opettajat sekä tarpeen mukaan koulun oppilashuollon työntekijät ja muut asiantuntijat.

 

 

 

 

 

1.10.2012

NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Oppilaan tukeminen joustavilla opetusjärjestelyillä".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.