Koulun erityispiirteet

Taimon koulu on periaatteessa kaksi luokkasarjainen koulu, jossa tällä hetkellä on toisella luokalla kolme rinnakkaisluokkaa.


Opetuksen järjestämisen lähtökohta on oppimisprosessin yksilöllinen tukeminen. Taimon koulussa pyritään joustavasti ratkaisemaan oppilaiden tarpeet ja koulun vaatimusten yhteensovittaminen. Tavoitteena on välittämisen, huolenpidon ja myönteisen vuorovaikutuksen toimintakulttuuri.

Kuvaus opetusajattelusta 2014.jpg 


Taimon koulussa kaikilla oppilailla on kotiluokka. Jokaisella oppilaalla on myös mahdollisuus saada tehostettua oppimisen tukea joustavasti ja yksilöllisesti. Taimon koulun erityisopetus on luonteva osa tehostettua oppimisen tukea. Painopiste on varhaisessa puuttumisessa ja ennaltaehkäisevässä toiminnassa. Tehostetun tuen avulla tuetaan oppimista ja kasvua, sekä ehkäistään oppilaan oppimiseen, sosiaaliseen vuorovaikutukseen tai kehitykseen liittyvien ongelmien kasvamista.


Koulussa on yksi eritysluokanopettaja ja yksi erityisopettaja. Koulun tehostettu opetus ei ole pelkästään eritysopettajien varassa, vaan se on pikemminkin koko opetushenkilökunnan yhteistoimintaa oppilaitten erilaisten oppimismekanismien löytämiseksi. Kyseessä on siten koulun toimintamalli, jossa pyritään mahdollisimman monipuolisesti ja ennakkoluulottomasti löytämään ratkaisuja silloin, kun tavallinen luokkaopetus ei tuota toivottuja tuloksia.


Kielenopetusta antavat vakituinen kielenlehtori, ruotsinkielen aineenopettajan kelpoisuuden omaava luokanopettaja ja Maijamäen koulun kielenlehtori. Kielenopetuksessa noudatetaan eurooppalaisen viitekehyksen periaatteita ja tehdään oppilaitten kanssa ensimmäinen kielisalkku.


Taimon koulu osallistuu KiVa Koulu toimintaan. Sen tavoitteena on systemaattisesti etsiä hyviä keinoja kiusaamisen estämiseksi koulussa.
2.8.2016

Taimon koulun aula

NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Koulun erityspiirteet".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.