Velkuan koulun järjestyssäännöt

Velkuan koulussa jokaisella oppilaalla ja aikuisella on oikeus tuntea olonsa turvalliseksi sekä oikeus työrauhaan. Järjestyssäännöt on laadittu näiden oikeuksien turvaamiseksi. 

Nämä säännöt ovat voimassa kouluaikana, koulumatkalla, koulun piha-alueella ja sen läheisyydessä sekä koulun järjestämissä ja koulun toimintaan liittyvissä tilaisuuksissa. Lukuvuoden 2016-2017 alussa kuraattorin pienryhmissä esille nousseet oppilaskunnan ehdottamat tarkennukset on lisätty järjestyssääntöihin1. KOULUMATKAT

Koulumatkoilla noudatetaan liikennesääntöjä ja hyviä tapoja. Polkupyörällä kuljettaessa käytetään kypärää. Lossilla noudatetaan lossimatkoista annettuja ohjeita (liite). Lossikopin seiniin ei saa kirjoittaa eikä piirrellä. 


2. OPPITUNNIT

Oppitunnille saavutaan ajoissa, kotitehtävät tehtyinä ja tarvittavat opiskeluvälineet mukana. Oppitunneilla osallistutaan työskentelyyn aktiivisesti ja annetaan työrauha myös toisille. Kun vaihdetaan opetustilaa, kuljetaan kävellen häiritsemättä muiden työskentelyä. Kännykät pidetään äänettömänä ja pois käytöstä kouluaikana. Kännykällä kuvaaminen ja äänittäminen ilman lupaa on kielletty. Jos on välttämätöntä soittaa tai lähettää viesti, pyydetään kännykän käyttöön lupa koulun aikuiselta. Koulu ei ole velvollinen korvaamaan oppilaiden henkilökohtaisen omaisuuden rikkoutumista. Ei puhuta toisten päälle. Koulukirjoihin ei piirrellä ylimääräisiä asioita. 


3. VÄLITUNNIT

Välitunneilla pysytään koulun välituntialueella ja noudatetaan välituntivalvojan ohjeita. Vain turvalliset leikit ovat sallittuja.  Esim. kepeillä huitominen sekä kivien ja lumen heittäminen on kiellettyä. Velkuan koulussa ei ole sallittua minkäänlainen tappeleminen, eivät edes ”leikkitappelut”. Noudatamme siis sääntöä: Jos joku satuttaa sinua, kerro siitä heti lähimmälle aikuiselle. Takaisin lyömiseen ei ole lupaa! Kaikki halukkaat otetaan aina leikkiin mukaan. 


4. ETEISISSÄ JA KÄYTÄVILLÄ

Myös siirtymätilanteissa käytävillä ja eteisessä noudatetaan hyviä tapoja ja käyttäydytään asiallisesti. Oppitunnin päätyttyä siirrytään reippaasti ulos ja tarvittaessa otetaan mukisematta vastaan kenen vaan koulun aikuisen antamat ohjeet. Samoin välitunnin päätyttyä tullaan reippaasti sisälle ja siirrytään välittömästi ulkovaatteiden riisumisen jälkeen rauhallisesti oppitunnille. Ulkovaatteet jätetään naulakkoon hyvään järjestykseen. Sisällä ei juosta. Sisällä juoksemiseen kiinnitetään erityistä huomiota, koska se unohtuu helposti. Ei tönitä ohikulkijoita ja huomioidaan toiset muutoinkin kauniisti käytävillä. Annetaan tilaa pienemmille. 


5. RUOKAILU

Ruokajono on osa ruokailua. Jonossa ollaan rauhallisesti ja meluamatta. Ruokaillessa noudatetaan hyviä pöytätapoja ja keskustellaan rauhallisesti lähellä istuvien kanssa. Astiat palautetaan hyvään järjestykseen niille varattuun paikkaan. Ruokajonossa ei ohitella. Muistetaan kohteliaisuus ja huomaavaisuus, kiitetään ruuasta. Tiskejä palautettaessa ensimmäiset muistavat laittaa lasit laatikon takaosaan. 


6. OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET

Koulupäivän eri tilanteissa noudatetaan opettajan tai muun henkilökunnan antamia ohjeita. Oppilaan velvollisuuksiin kuuluu työaikojen, hyvien tapojen ja järjestyssääntöjen noudattaminen sekä tehtävien tekeminen tunnollisesti ja asiallinen käytös kaikkia kohtaan. Koulusta saaduista opiskelutarvikkeista, kirjoista ja yhteisistä välineistä jokainen huolehtii hyvin ja palauttaa ne käytön jälkeen omille paikoilleen.

Oppilas on velvollinen korvaamaan koulun omaisuudelle aiheuttamansa vahingot. Koulusta poissaolo ei vapauta tehtävien suorittamisesta. Koulupäivän aikana oppilas ei saa poistua koulun alueelta ilman terveydenhoitajan, luokanvalvojan tai seuraavan tunnin pitäjän lupaa. Jokaisella on oikeus puolustautua kokemaansa vääryyttä vastaan ilmoittamalla asiasta opettajalle tai koulunjohtajalle joko omasta tai oppilaskaverin puolesta. Kaikesta mieltä pahoittavasta pitää ja kannattaa ilmoittaa aikuisille. VELKUAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT


Järjestyssäännöt ovat voimassa:

 • kouluaikana (lukujärjestyksen mukaan) ja koulualueella (välituntialue)

 • koulun järjestämissä tapahtumissa ja retkillä.

Oppilaan oikeudet ja velvollisuudet, turvallisuus ja viihtyisyys

 • Kohtele kaikkia samanarvoisesti.

 • Suorita tehtävät tunnollisesti.

 • Käyttäydy asiallisesti.

 • Osallistu opiskeluun.

 • Käytä koulun tiloja ja välineitä asiallisesti.

 • Olet itse vastuussa henkilökohtaisesta omaisuudestasi.

 • Kunnioita toisia.

 • Anna toisille opiskelurauha.

 • Pukeudu asiallisesti.

 • Tule ajoissa oppitunnille.

 • Toimi hyvien ruokailutapojen mukaisesti.

 • Älä kuvaa ketään tai mitään ilman lupaa.

 • Vietä koulupäivä koulualueella, poistu vain henkilökunnan luvalla liikennesääntöjä noudattaen.

 • Pysäköi autot, mopot, moottoripyörät ja polkupyörät niille osoitetuille alueille.

 • Toimi välitunnilla turvallisesti. Älä heitä lumipalloja tai kiviä.

 • Korvaa aiheuttamasi vahinko ja siivoa sotkusi.

 • Ilmoita turvallisuuteen liittyvästä viasta tai puutteesta koulun henkilökunnalle.

 • Ilmoita näkemästäsi epäasiallisesta toiminnasta koulun henkilökunnalle.

 • Käytä tietokonetta, matkapuhelinta ja muita mobiililaitteita asiallisesti kouluhenkilökunnan ohjeiden mukaan.

 • Älä tuo päihteitä ja vaarallisia esineitä ja aineita koulun alueelle. Tarvittaessa koulun henkilökunta tarkistaa oppilaan tavarat ja ottaa ne haltuun. Ellet noudata edellisiä sääntöjä, siitä seuraa kasvatuskeskustelu, jälki-istunto, opetuksen evääminen, kirjallinen varoitus tai määräaikainen erottaminen.


Koulu-tiedottaa järjestyssäännöistä oppilaita, huoltajia sekä koulun henkilökuntaa vuosittain.

Järjestysäännöt ovat laatineet Velkuan koulun oppilaskunnan hallituksen edustajat Naantalin kaupungin ohjeiden perusteella.

8.2.2017


NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Velkuan koulun järjestyssäännöt".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.