Tervetuloa Naantalin lukioon!

Hakeminen ja valintaperusteet

Naantalin lukioon haetaan yhteishaussa.

Opiskelupaikat 120

Lukuaineiden keskiarvo vähintään 7,18

(lautakunnan määrittelemä alin keskiarvo, todellinen raja määräytyy hakijoiden määrän ja tason mukaan).


Naantalin lukion tavoitteena on toimia yleislukiona, jonka upeissa tiloissa ja kannustavassa ilmapiirissä lukiolaisillamme on erinomaiset mahdollisuudet niin itsenäiseen kuin vuoro- vaikutukselliseen työskentelyyn ja tieteelliseen ajatteluun. Pätevät ja motivoituneet opettajat sekä tieto- ja viestintätekniikan hyödyntäminen luontevana oppimisen välineenä antavat opiskelijoille hyvät valmiudet jatko-opintoihin ja työelämän tarpeisiin.


MONIPUOLINEN KURSSITARJONTA

Opiskelijoiden valintojen pohjalta muotoiltu kurssitarjotinja henkilökohtainen ohjaus  mahdollistavat monipuoliset aineyhdistelmät sekä yksilölliset opintopolut koko lukio-opintojen ajalle. Laajojen reaalin ja matemaattisten aineiden opintokokonaisuuksien rinnalla on mahdollista opiskella ruotsin ja englannin lisäksi espanjaa, saksaa, ranskaa ja venäjää. Kuvataiteessa, musiikissa, liikunnassa sekä draamassa ja teatterissa voi suorittaa lukiodiplomin ja äidinkielessä puheviestinnän päättökokeen.


DIGIOPPIMINEN

Koulussamme käytössä oleva sähköinen Google Suite for Education -oppimisalusta yhdessä muiden oppimisympäristöjen kanssa tarjoaa monipuolisen ja nykyaikaisen informaatio- ja opiskelukanavan jokaiselle lukiolaiselle. Tieto- ja viestintätekniikan opinnoissa Naantalin lukio tekee yhteistyötä TIEKEn ja Turun yliopiston kanssa. Kyseisten kurssien opintokokonaisuuden suorittaminen avaa väylän Turun yliopistoon opiskelemaan Tulevaisuuden teknologioiden laitokselle suoraan ilman pääsykoetta.


KANSAINVÄLISYYS JA MATKAILU

Opiskelijamme voivat halutessaan osallistua kansainvälisille oppiaineiden opintoretkille esim. Madridiin ja Ateenaan. Opiskelijamme voivat erikoistua matkailuopintoihin, jotka toteutetaan opiskelijalähtöisinä projektiopintoina Turun ammattikorkeakoulun ja RASEKOn kanssa.


OPISKELUN TUKI

Opiskelijoiden hyvinvoinnista pitävät huolta aineenopettajien ja ryhmänohjaajien lisäksi opinto-ohjaajat, erityisopettaja, koulukuraattori, kouluterveydenhoitaja, koululääkäri, koulupsykologi ja rehtori. Tutorit ja opiskelijakunta toimivat aktiivisesti lukiossamme ja yhteishenki on omaa luokkaansa. Digitutorit auttavat uusia opiskelijoita tieto- ja viestintäteknologian käytössä opintojen alussa. Naantalin lukio on mukana Turun yliopiston psykologian laitoksen Opintokamu –hankkeessa, jossa nettipohjaisten simulaatiopelien kautta perehdytään opiskelutaitojen ja elämänhallintataitojen edistämiseen. Opiskelijat voivat myös suorittaa Opintokamu-verkkokurssin.


MIKSI NAANTALIN LUKIOON?

”Mahtava ilmapiiri”

”Rakennus on mahtavalla paikalla.”

”Hyvien kulkuyhteyksien varrella.”

”Kattava kurssivalikoima.”

”Riittävän iso kavereiden saamiseen, mutta riittävän pieni viihtyvyyden takaamiseksi.”

”Asiantuntevat ja innostavat opettajat.”


                      - tutoreiden ajatuksia syksyllä 2017
27.6.2018


NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Lukioomme hakijalle".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.