Tervetuloa Naantalin lukioon!

Hakeminen ja valintaperusteet

Naantalin lukioon haetaan yhteishaussa.

Opiskelupaikat 120

Lukuaineiden keskiarvo vähintään 7,18

(lautakunnan määrittelemä alin keskiarvo, todellinen raja määräytyy hakijoiden määrän ja tason mukaan).


Lukuvuoden 2017-2018 kurssien valintaopas ja ainevalintakortti linkissä

http://bit.ly/2khEyYw


Naantalin lukion opetustarjonta on varsin kilpailukykyinen suhteessa Turun kaupungin lukioiden tarjontaan. Kielitarjonta on monipuolista, taide- ja taitoaineiden kurssimäärä lukuisa ja luonnontieteistä ja matematiikasta kiinnostuneet saavat haasteita Turun yliopiston IT-laitoksen kanssa tehtävän yhteistyön kautta.


Matkailualaan perehdyttävät opinnot ovat Naantalin lukion oma paikallinen erityspiirre. Niiden avulla opiskelija tutustuu monipuolisesti matkailuun alana sekä matkailukaupungin yritysmaailmaan.


Naantalin lukion tavoitteena on toimia yleislukiona, jonka upeissa tiloissa ja kannustavassa ilmapiirissä lukiolaisillamme on erinomaiset mahdollisuudet niin itsenäiseen kuin vuorovaikutukselliseen työskentelyyn ja tieteelliseen ajatteluun. Pätevät ja motivoituneet opettajat sekä kaikkien luokkien ajanmukainen tietotekninen varustelutaso tarjoavat miellyttävän opiskeluympäristön.


MONIPUOLINEN KURSSITARJONTA

Opiskelijoiden valintojen pohjalta muotoiltu kurssitarjotin ja henkilökohtainen ohjaus mahdollistavat monipuoliset aineyhdistelmät sekä yksilölliset opintopolut koko

lukio-opintojen ajalle. Laajojen reaalin ja matemaattisten aineiden opintokokonaisuuksien rinnalla on mahdollista opiskella useita vieraita kieliä. Kuvataiteessa, musiikissa, liikunnassa sekä draamassa ja teatterissa voi suorittaa lukiodiplomin ja äidinkielessä puheviestinnän päättökokeen.


DIGIOPPIMINEN

Koulussamme käytössä oleva sähköinen GAFE-oppimisalusta yhdessä muiden oppimisympäristöjen kanssa tarjoaa monipuolisen ja nykyaikaisen informaatio- ja opiskelukanavan jokaiselle lukiolaiselle. Tieto- ja viestintätekniikan opinnoissa Naantalin lukio tekee yhteistyötä TIEKEn ja Turun yliopiston kanssa. Kyseisten kurssien opintokokonaisuuden suorittaminen avaa väylän Turun yliopistoon opiskelemaan Informaatioteknologian laitokselle suoraan ilman pääsykoetta.


KANSAINVÄLISYYS JA MATKAILU

Opiskelijamme voivat halutessaan osallistua useisiin, vuosittain toistuviin kansainvälisiin hankkeisiin (esim. Comenius -hankkeen matkat,Bryssel, Rooma, Pietari). Opiskelijamme voivat erikoistua matkailuopintoihin, jotka toteutetaan opiskelijalähtöisinä projektiopintoina yhteistyökumppaneidemme kanssa. YES-keskuksen kanssa tehdyn yhteistyön tuloksena on syntynyt mm. yrittäjyyskasvatuksen malliesimerkkivideo sekä 24H-leirejä yhdessä ympäristökuntien koulujen kanssa.


OPISKELUN TUKI

Opiskelijoiden hyvinvoinnista pitävät huolta aineenopettajien ja ryhmänohjaajien lisäksi opinto-ohjaajat, koulukuraattori, kouluterveydenhoitaja,koululääkäri, koulupsykologi ja rehtori. Lisäksi erityisopettaja huolehtii opiskelijoidemme lukitestauksesta ja opiskelutaitojen sekä -tekniikoidenkehittämisestä. Tutorit ja opiskelijakunta toimivat aktiivisesti lukiossamme ja yhteishenki on omaa luokkaansa.

7.4.2017


NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Lukioomme hakijalle".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.