Tervetuloa Naantalin lukioon!

Hakeminen ja valintaperusteet

Naantalin lukioon haetaan yhteishaussa.

Opiskelupaikat 120

Lukuaineiden keskiarvo vähintään 7,15

(lautakunnan määrittelemä alin keskiarvo, todellinen raja määräytyy hakijoiden määrän ja tason mukaan).


Naantalin lukion valintakortti ja tietoa kursseista 

https://naantalikoulutmy.sharepoint.com/:o:/g/personal/eija_maenpaa_edu_naantali_fi/En3SOwPg0tJCl5ECtO_LWeQBq_ECx3TVvDYerBNqRweF-w


Naantalin ulkopuolelta hakevien tulee palauttaa ensimmäisen opintovuoden kurssivalintojen valintakortti lukioon pe 15.3.2019 mennessä.


Naantalin lukion tavoitteena on toimia yleislukiona,

jonka kannustavassa ilmapiirissä lukiolaisillamme on erinomaiset mahdollisuudet niin itsenäiseen kuin vuorovaikutukselliseen opiskeluun ja tieteelliseen ajatteluun. Pätevät ja motivoituneet opettajat sekä tieto- ja viestintätekniikan hyödyntäminen luontevana oppimisen välineenä antavat opiskelijoille hyvät valmiudet jatko-opintoihin ja työelämän tarpeisiin.


MONIPUOLINEN KURSSITARJONTA

Opiskelijoiden valintojen pohjalta muotoiltu kurssitarjotin ja henkilökohtainen ohjaus mahdollistavat monipuoliset aineyhdistelmät sekä yksilölliset opintopolut koko

lukio-opintojen ajalle. Laajojen reaaliaineiden ja matemaattisten aineiden opintokokonaisuuksien rinnalla on mahdollista opiskella ruotsin ja englannin lisäksi espanjaa, saksaa, ranskaa ja venäjää. Kuvataiteessa, musiikissa, liikunnassa sekä draamassa ja teatterissa voi suorittaa lukiodiplomin ja äidinkielessä puheviestinnän päättökokeen. Ryhmäkoot ovat Naantalin lukiossa kohtuulliset, jolloin opettajat ehtivät huomioida kaikki opiskelijansa.


DIGIOPPIMINEN

Koulussamme käytössä oleva sähköinen Google Suite for Education -oppimisalusta yhdessä muiden oppimisympäristöjen kanssa tarjoaa monipuolisen ja nykyaikaisen oppimisympäristön jokaiselle lukiolaiselle. Opiskelijoilla on käytössään myös O365:n työkalut. Ylioppilastutkinnon Abitti-koeympäristö tulee tutuksi jo opintojen alusta lähtien. Tieto- ja viestintätekniikan opinnoissa Naantalin lukio tekee yhteistyötä TIEKEn ja Turun yliopiston kanssa. Kyseisten kurssien opintokokonaisuuden suorittaminen avaa väylän Turun yliopistoon opiskelemaan Tulevaisuuden teknologioiden laitokselle suoraan ilman pääsykoetta. Positiivista uteliaisuutta teknologialla –hankkeessa opettajamme kehittävät yhdessä opiskelijoidemme kanssa robotiikan ja VR-teknologian käytännön sovelluksia.


KANSAINVÄLISYYS JA MATKAILU

Opiskelijamme voivat halutessaan osallistua kansainvälisille oppiaineiden opintoretkille esim. Roomaan ja Erasmus-hankkeen kouluvierailuille Euroopassa. Opiskelijamme voivat erikoistua matkailuopintoihin, jotka toteutetaan opiskelijalähtöisinä projektiopintoina Turun ammattikorkeakoulun ja RASEKOn kanssa.


OPISKELUN TUKI

Opiskelijoiden hyvinvoinnista pitävät huolta aineenopettajien ja ryhmänohjaajien lisäksi opinto-ohjaaja, erityisopettaja, koulukuraattori, kouluterveydenhoitaja, koululääkäri, koulupsykologi ja rehtori. Tutorit ja opiskelijakunta toimivat aktiivisesti lukiossamme ja yhteishenki on hyvä. Digitutorit auttavat uusia opiskelijoita tieto- ja viestintäteknologian käytössä opintojen alussa. Opiskelijat voivat myös suorittaa Opintokamu-verkkokurssin opiskelutaitojen ja elämänhallintataitojen kehittämiseksi.


MIKSI NAANTALIN LUKIOON?


”Mahtava ilmapiiri”

”Rakennus on mahtavalla paikalla.”

”Hyvien kulkuyhteyksien varrella.”

”Kattava kurssivalikoima.”

”Riittävän iso kavereiden saamiseen, mutta riittävän pieni viihtyvyyden takaamiseksi.”

”Asiantuntevat ja innostavat opettajat.”


- tutoreiden ajatuksia Naantalin lukiosta

14.11.2018


NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Lukioomme hakijalle".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.