TUTORTOIMINTA NAANTALIN LUKIOSSA


Naantalin lukiossa on ollut tutortoimintaa vuodesta 2003 lähtien. Tutorit ovat lukion toisen vuoden opiskelijoita, jotka vapaaehtoisesti auttavat ja tukevat ensimmäisen vuoden opiskelijoita eli ykkösiä pääsemään sisälle lukiomaailmaan ja sopeutumaan uuteen opiskeluympäristöön.


Tutorit

·         opastavat tulevia lukiolaisia, kun he kesäkuussa ilmoittautuvat lukioon

·         vastaanottavat ykkösvuosikurssin opiskelijat koulun alkaessa

·         esittelevät heille koulutiloja

·         perehdyttävät heidät lukion käytäntöihin

·         ovat mukana ykkösten ryhmänohjaustunneilla 1. jakson aikana

·         suunnittelevat ja toteuttavat ykkösten tulojuhlan

·         ovat apuna vanhempainilloissa ja lukion esittelytilaisuuksissa

Tutorit tunnistaa koulun ensimmäisinä päivinä vaaleanvihreistä tutorpaidoista.


Mitä tutorina oleminen antaa?

·         ryhmätyökokemusta

·         esiintymistaitoja

·         vastuuta

·         kavereita

·         valmiuksia toimia erilaisten ihmisten kanssa

·         auttamiseniloa


Tervetuloa tutoriksi!

Tutorit valitaan keväällä. He käyvät koulutuksen, joka valmentaa heitä tehtäviin. Toimimalla tutorina opiskelija suorittaa samalla yhden kurssin.  Opiskelu kurssilla on pitkälti yhteistoiminnallista tekemistä, jossa kehittyvät ohjaus- ja vuorovaikutustaidot. Tutorina toimimisesta kertyy suorituksia TO3-kurssin toimintapassiin.14.11.2018NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Tutorit".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.