Hankkeet 2017-2019


ONNI OPPIA II -HANKE


Naantalin opisto on mukana Loimaan tyväenopiston koordinoimassa Onni oppia II -hankkeessa. Lounais-Suomen Aluehallintovirasto myönsi 19.12.2016 hankkeelle 10 000 e Osaava-ohjelman mukaista valtionavustusta opetustoimen osaamisen kehittämiseen. Avustus on käytettävä 2.6.2017 mennessä.


Jatkorahoitus on suunnattu ennen kaikkea edeltävän hankkeen jonkin hyvän käytännön jatkokehittämiseen. Onni oppia II -hankkeen tavoitteena on vakiinnuttaa verkoston aiempien hankkeiden aikaisen työskentelyn ja tulosten perusteella muodostettavan opistoverkostotasoisen ja aineryhmärajat ylittävän ainetiimin toiminta.


Tavoitteena on suunnitelmallisuuden vahvistaminen tuntiopettajien ammatillisen osaamisen kehittämisessä verkostotasolla ja vertaisoppijuuden vahvistaminen. Hankkeessa selvitetään mahdollisuuksia suunnitella ja toteuttaa eri oppiaineita yhdistäviä kursseja sekä integroida kursseihin erilaisia oppiainerajat ylittäviä sisältöjä. Avaintiimit suunnittelevat myös ilmiöpohjaisuuden toteutumismahdollisuuksia kurssisisällöissä.


Avaintiimiin on kutsuttu eri oppiaineiden tuntiopettajia kaikista hankkeessa mukana olevista opistoista. Mukana on myös suunnittelija ja päätoimisia opettajia. Avaintiimi muodostaa uudenlaisen innovatiivisen opistoverkostotasoisen kehittämiselimen. Tiimi on mukana opetuksen suunnittelussa, ja sen puheenjohtaja osallistuu rehtoriverkoston kokouksiin.


Onni oppia II on jatkoa vuosina 2015-2016 rahoitetulle hankkeelle, jossa työskenteli viisi opistorajat ylittävää aineryhmäkohtaista kehittämistiimiä. Ne tulevat kokoontumaan itseohjautuvasti syksystä 2017 alkaen avaintiimin koordinoimana ja ILO OPPIA -kanslaisopistoverkoston opistojen tuella.


Onni oppia II -hankeopistot: Auralan kansalaisopisto, Auranlaakson kansalaisopisto, Kaarinan kansalaisopisto, Lieto-opisto, Loimaan työväenopisto, Naantalin opisto, Paimion opisto ja Raision työväenopisto. Hanketta koordinoi Loimaan työväenopisto. 
30.1.2017


NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Hankkeet 2017-2019".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.