Yhteisöllinen oppilashuolto

Yhteisöllinen oppilashuolto on ennaltaehkäisevää ja koskee koko koulua ja kaikkia oppilaita.


 Yhteisöllistä oppilashuoltoa on esimerkiksi

  • kiusaamiseen, häirintään ja väkivaltaan puuttuminen ja niiden ennaltaehkäisy,
  • hyvinvoinnin teemapäivät,
  • oppilaan ohjaus,
  • luki-taitojen seulonta,
  • poissaolojen seuranta ja niihin puuttuminen,
  • järjestyssäännöt,
  • kouluympäristön terveydestä ja turvallisuudesta huolehtiminen sekä
  • ennaltaehkäisevä päihdetyö


Oppilaitoksen oppilashuoltoryhmä vastaa yhteisöllisestä oppilashuollosta

  • Puheenjohtajana rehtori, muut jäsenet: vararehtori, oppilaanohjaaja, erityisopettaja, koulupsykologi, koulukuraattori, terveydenhoitaja, koululääkäri sekä sosiaalitoimen edustaja

  • Laatii oppilashuoltosuunnitelman yhdessä vanhempainyhdistyksen ja oppilaskunnan kanssa.


18.8.2015


Naantalissa on käytössä

KiVa Koulu -ohjelma kiusaamisen ehkäisyssä


NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Yhteisöllinen oppilashuolto".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.