Veteraaniasiain neuvottelukunta

Veteraaniasiain neuvottelukunta huolehtii veteraanien hyvinvoinnista.


Veteraaniasiain neuvottelukunta tekee yhteistyötä Naantalin museon kanssa veteraanien perinteen säilyttämiseksi ja esille tuomiseksi. Aurinkosäätiön palvelutalossa (Myllynkiventie 5) on veteraanien perinnehuone, jonne Naantalin museo on tehnyt kaksi näyttelyä.


Video esittelee perinnehuonetta ja sen näyttelyitä.


Katso video YouTubessa


Veteraaniasiain neuvottelukunnan tehtävänä on mm.:

- tehdä ehdotuksia veteraanien kuntoutuksen ja kotiin vietävien avopalvelujen järjestämiseksi

- tehdä ehdotuksia veteraanien virkistystä varten

- suunnitella ja tehdä ehdotuksia eri yhdistysten yhteistyöstä

- kansallisen veteraanipäivän juhlan järjestäminen


Naantalin veteraaniasiain neuvottelukunnan toimikaudella 2013 - 2016

puheenjohtajana toimii Jarkko Iire ja varapuheenjohtajana Paavo Pensamo.

Neuvottelukunnan jäseniä ovat Reijo Lumento, Pentti Kajander, Matti Kastemaa ja Pauli

Ojanen. Sihteerinä on Riitta Ylipelkonen. (Naantalin kaupunginhallitus 11.2.2013 § 84)

12.2.2018

NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Veteraaniasiain neuvottelukunta".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.