Europarlamenttivaalit 2009

Euroopan unionin  27 jäsenvaltiossa toimitetaan Euroopan parlamentin vaalit 4.6.-7.6.2009 välisenä aikana. Suomessa vaalipäivä on 7.6.2009.

 

Euroopan parlamentti on ainoa suoraan vaaleilla valittu Euroopan unionin elin. Vaalit toimitetaan viiden vuoden välein.

 

Euroopan parlamentissa on 736 jäsentä, joista 13 valitaan Suomessa. Ehdokkaita voivat asettaa puoluerekisterissä olevat puolueet ja vähintään 2 000 äänioikeutetun perustamat valitsijayhdistykset. Kukin puolue ja valitsijayhdistysten muodostama yhteislista voivat asettaa enintään 20 ehdokasta. Asetetut ehdokkaat ovat ehdokkaina koko maassa.

 

Euroopan parlamentin työskentelystä

 

Parlamentin työskentely rakentuu erityisvaliokuntien varaan. Euroopan parlamentti tekee tärkeää työtä, koska monilla politiikanaloilla parlamentti ja jäsenvaltioita edustava ministerineuvosto tekevät yhdessä päätökset unionin uusista laeista.

 

Parlamentti on aktiivisesti mukana laadittaessa säädöksiä, jotka vaikuttavat unionin kansalaisten jokapäiväiseen elämään. Säädökset käsittelevät mm. ympäristönsuojelua, kuluttajien oikeuksia, yhtäläisiä mahdollisuuksia, liikennettä sekä työntekijöiden, pääoman, palvelujen ja tavaroiden vapaata liikkuvuutta. Parlamentilla on myös yhdessä neuvoston kanssa valta päättää Euroopan unionin vuotuisesta talousarviosta.

1.12.2010

 

EUP09_FI_RGB_lev200.jpg 

Eurooppavaaleista Euroopan parlamentin sivuilla suomeksi

 

Lisää vaalitietoa myös:

 

www.vaalit.fi  - Oikeusministeriön vaalisivut

 

 

 

NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Europarlamenttivaalit 2009".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.