Kuntalaisaloitteella voi vaikuttaa kunnan toimintaan

Kuntalaisaloite on kuntalain kunnan asukkaalle turvaama tapa vaikuttaa oman kunnan päätöksentekoon.

 

Kunnan asukas voi tehdä kunnalle aloitteen sen toimintaa koskevissa asioissa. Aloite käynnistää aina prosessin, vaikka se ei saisikaan aikaan muutosta. Kunnan on ilmoitettava aloitteen tekijälle sen johdosta tehdyt toimenpiteet.

 

Aloite on ehdotus tai idea, ja siitä pitää ilmetä mihin kunnan toimintaan liittyvään asiaan sillä halutaan vaikuttaa.

 

Aloitteella ei tarkoiteta kyselyjä eikä henkilökohtaisia hakemuksia tai anomuksia.

 

 

Aloitteen voi tehdä oheisen linkin kautta Kuntalaisaloite.fi -palvelussa. Palvelu julkaisee sivuillaan aloitteesi ja ohjaa sen Naantalin kaupungin kirjaamoon. Voit myös toimittaa aloitteesi paperisena kaupungin kirjaamoon.

 

Kirjaamossa aloite kirjataan saapuneeksi ja se lähetetään valmisteltavaksi siihen virstoon, jonka toimialaan asia kuuluu. Se, mihin virastoon aloite on siirretty käsiteltäväksi, ilmoitetaan kaupungin kotisivuilla. Kun aloite on tullut loppuun käsitellyksi aloitteen tekijälle lähetetään vastaus. 

 

  • Aloite saa olla vapaamuotoinen.

  • Aloitteesta pitää ilmetä aloitteen tekijän yhteystiedot.

 

Lisätietoja ja aloitteeseen liittyviä muita asiakirjoja voi toimittaa kirjaamoon:

 

Naantalin kaupunki / Kirjaamo

Käsityöläiskatu 2, PL 43

21101 Naantali  
28.10.2014

NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Kuntalaisaloite".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.