Äänestäjänä kuntavaaleissa

Kenellä on äänioikeus vuoden 2017 kuntavaaleissa?

Kuntavaaleissa on äänioikeutettu jokainen viimeistään vaalipäivänä 18 vuotta täyttävä henkilö, joka on


  • Suomen tai muun EU:n jäsenvaltion taikka Islannin tai Norjan kansalainen ja jonka kotikunta kyseinen kunta on 17.2.2017; tai


  • muun valtion kansalainen, jonka kotikunta kyseinen kunta on 17.2.2017 ja jolla on ollut yhtäjaksoisesti kotikunta Suomessa kahden vuoden ajan eli 17.2.2015 lukien.


Lisäksi EU:n tai Suomessa toimivan kansainvälisen järjestön palveluksessa olevat henkilöt, joiden asuinpaikka kyseinen kunta on, voivat tietyin edellytyksin äänestää kuntavaaleissa.


Äänioikeus kuntavaaleissa on sidottu asianomaisessa kunnassa asumiseen. Siten esimerkiksi pysyvästi ulkomailla asuvat suomalaiset (ulkosuomalaiset) eivät ole äänioikeutettuja kuntavaaleissa, vaikka ovatkin Suomen kansalaisia.


Kuntavaalien äänioikeutta ei voi menettää muutoin kuin muuttamalla pysyvästi ulkomaille.


Äänioikeutettu voi äänestää valintansa mukaan joko ennakkoon tai vaalipäivänä. Ennakkoon äänioikeutettu voi äänestää missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa kotimaassa tai ulkomailla, mutta vaalipäivänä vain siinä äänestyspaikassa, joka on merkitty hänelle saapuvaan ilmoituskorttiin.


Kuntakuntavaalien varsinainen vaalipäivä on sunnuntai 9.4.2017. Varaudu todistamaan henkilöllisyytesi äänestäessäsi.


Lähde: Oikeusministeriön ja Suomen Kuntaliiton verkkosivut

14.3.2017


Naantalin keskusvaalilautakunnan yhteystiedot:


Postiosoite

PL 43, 21101 Naantali


Käyntiosoite

Käsityöläiskatu 2, Naantali


Puhelin

(02) 4345 111


Keskusvaalilautakunnan sihteeri

Kaupunginlakimies
Järvinen Turo
Puh: +358 2 434 5200
Gsm: +358 44 733 4552
etunimi.sukunimi@naantali.fiVaalitietoa muualla verkossa:vaalit_banneri.jpg

Oikeusministeriön vaalisivut >>KUNTAVAALIT_200x200.jpg

Suomen Kuntaliiton vaalisivut>>


NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Äänestäjänä vaaleissa".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.