Ennakkoäänestys laitoksissa

Ennakkoäänestyspaikkoja ovat myös sairaalat, ympärivuorokautista hoitoa antavat ja muut, kunnanhallituksen päätöksellä määrätyt sosiaalihuollon toimintayksiköt sekä rangaistuslaitokset.


Ennakkoäänestys laitoksissa toimitetaan ennakkoäänestyksen ajanjaksona 29.3. - 4.4.2017 vähintään yhtenä ja enintään kahtena päivänä vaalitoimikunnan määrääminä aikoina.


Naantalissa vuoden 2017 kuntavaalien ennakkoäänestyspaikkoina toimivat laitokset ja  yksiköt ovat:


  • terveyskeskuksen vuodeosasto
  • Birgittakoti
  • Aurinkosäätiön palvelutalo
  • Vanhusten Palvelukeskus Rymättylässä
  • Palvelukeskus Kummeli Velkualla


Edellä mainitussa laitoksissa saavat äänestää ennakkoäänestyksen ajanjaksona hoidettavina olevat äänioikeutetut.


Viialan ryhmäkodin asukkaat ja henkilökunta muuttavat Aurinkosäätiön palvelutalon valmistuvaan laajennusosaan 31.3. - 2.4.2017. Muuttojärjestelyiden vuoksi ennakkoäänestyksen järjestäminen Viialan ryhmäkodissa ei ole tarkoituksenmukaista. Aurinkosäätiön palvelutalon ennakkoäänestyksen ajankohdan sovittamisella Viialan ryhmäkodin asukkaat voivat osallistua ennakkoäänestykseen Aurinkosäätiön palvelutalossa.

9.12.2016


NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Ennakkoäänestys laitoksissa".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.