info koskien kaupungin avoimet tarjouspyynnöt

Hei!
Yrittänyt etsiä Naantalin Kaupungin kotisivuilta kaupungin julkisessa hankinnassa olevia avoimia tarjouspyyntöjä - lähinnä kaikki tai esim rakennusalaa koskevia. Tässä onnistumatta. Kysymys: mistä linkistä ja millä hakusanalla ko tarjouspyynnöt on löydettävissä.

Utelias 29.4.2013

Vastaus

Naantalin kaupungin hankintojen kilpailutukset.

 

Kansallisen kynnysarvon ylittävät (30.000€) kilpailutukset tavara- ja palveluhankinnoissa ilmoitetaan HILMA-portaalissa ja kilpailutus pääsääntöisesti tehdään Cloudia kilpailutusjärjestelmällä.

 

Kansallisen kynnysarvon raja terveydenhoito- ja sosiaalihankinnoissa on 100.000 €. Ylimenevät ilmoitetaan HILMA -portaalissa ja kilpailutus pääsääntöisesti tehdään Cloudia kilpailutusjärjestelmällä.

 

Kansallisen kynnysarvon raja rakennusurakoissa on 150.000€. ilmoitetaan HILMA-portaalissa ja kilpailutus pääsääntöisesti tehdään Cloudia kilpailutusjärjestelmällä.


Kansallisen kynnysarvojen alittavat kilpailutukset lähetetään toimittajille pääsääntöisesti Cloudia kilpailujärjestelmän kautta.


Osallistumisoikeus kaikilla tarjouspyynnössä mainitut kriteerit täyttävillä yrityksillä.

Naantalin kaupunki on parhaillaan parantamassa kilpailutuksien näkyvyyttä myös kaupungin nettisivuilla.


Sivuillemme on tarkoitus laittaa näkyviin kaikki avoimet kilpailutukset.

 

Timo Jyväkorpi
Hankintapäällikkö
Naantalin kaupunki

Vastattu 24.5.2013
24.5.2013

NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "info koskien kaupungin avoimet tarjouspyynnöt".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.