Melu

Pitäisikö naapuria informoida rakennustyömaalla tehtävistä räjäytyksistä ? Meluhaitta on melkoinen myös kivien kuormauksessa. Myös maan/kallion tärähdykset säikyttävät niin ihmiset kuin lemmikitkin

naapuri 25.9.2017

Vastaus

Hei,


Kyllä, naapureita tulee informoida Naantalin kaupungin ympäristönsuojelumääräysten nojalla.

Seuraavassa ote määräyksestä:


19 § Meluilmoitusta edellyttävät toiminnat ja tapahtumat


Erityisen häiritsevää melua tai tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toimenpiteestä tai tapahtumasta tulee tehdä ympäristönsuojelulain 60 §:n mukainen kirjallinen ilmoitus Naantalin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Ilmoitus tulee tehdä vähintään 30 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista.

Ilmoitus on tehtävä ainakin seuraavista töistä ja tapahtumista:

1. räjäytystyöstä, lyöntipaalutuksesta tai muusta vastaavasta erityisen häiritsevää

melua tai tärinää aiheuttavasta työstä, mikäli työtä tehdään

muulloin kuin arkisin maanantaista perjantaihin kello 7.00 - 18.00 välisenä

aikana tai jos työ kestää enemmän kuin neljä viikkoa,

2. muusta kuin yksityishenkilön talouteen liittyvästä rakentamis- ja purkutyöstä,

mikäli erityisen häiritsevää melua tai tärinää aiheuttavia työvaiheita

tehdään:

- kahtena tai useampana viikonloppuna perjantain klo 18.00 ja maanantain

klo 7.00 välisenä aikana,

- yli viiden päivän ajan kello 18.00 – 22.00 välisenä aikana,

- yöaikaan kello 22.00 – 7.00 välisenä aikana,

3. äänenvahvistimen ja äänentoistolaitteiden erityisen häiritsevää melua

aiheuttavasta tilapäisestä käytöstä ulkotiloissa,

4. moottoriurheilukilpailusta tai -tapahtumasta, jonka aiheuttaman melun

arvioidaan kantautuvan asuin- tai loma-asuntoalueelle, virkistys- tai

luonnonsuojelualueille tai hoito- tai oppilaitoksia palveleville alueille,

5. lentonäytöksestä sekä tilapäisestä yleisölennätyksestä, johon kuuluu yli

kymmenen laskua tai nousua.

14


Vaikka kohdissa 1 ja 2 tarkoitettua ilmoitusta ei edellytettäisikään, on toiminnanharjoittajan

kuitenkin tiedotettava työmaan/toiminnan vaikutusten piirissä

oleville naapurikiinteistöjen haltijoille meluhaittaa aiheuttavan

työn/tapahtuman laadusta, sen kestosta sekä ilmoitettava vastaavan henkilön

yhteystiedot.


terveisin

Markku Aro

rakennustarkastaja

Vastattu 28.9.2017
28.9.2017


NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Melu".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.