Puoliksi uponnut alus_laiva

Milloin Naantalin kaupunki nostaa ylös puoliksi uponneen aluksen/laivan läheltä Merimaskun risteystä? Viime kesänä jopa presidentti Sauli Niinistö vieraili kyseisen paikan laiturialueella tutustumassa paikalliseen kalastukseen ja siinä ihan vieressä on alus meressä. Ei todellakaan hyvää mainosta Naantalille. Kai kaupungilta sen verran rahaa löytyy, että se saadaan nostettua ylös.
Merimaskun kesäasukas 1.6.2014

Vastaus

Kiitos kysymyksestänne!

Lempi-nimisen aluksen uppoamisen jälkeen kaavoitus- ja ympäristölautakunta 14.4.2011 § 49 velvoitti  aluksen haltijan nostamaan aluksen. Lautakunta tehosti velvoitetta teettämisuhalla. Aluksen haltija valitti asiasta Turun hallinto-oikeuteen ja edelleen Korkeimpaan hallinto-oikeuteen, koska aluksen omistajuus oli riidanalainen.

Korkein hallinto-oikeus-oikeus välipäätöksellään kielsi nostamisen toimeenpanon kunnes asia on lopullisesti ratkaistu. Korkein hallinto-oikeus antoi asiasta päätöksen 20.6.2013. Päätöksellään KHO pysytti lautakunnan päätöksen, jolla aluksen haltija voitiin velvoittaa nostamaan alus. Muutoksenhakumenettelyihin kuluneen ajan vuoksi KHO asetti nostamisvelvoitteen määräajan päättymään 31.8.2013. Aluksen haltijalla ei ole ollut mahdollisuutta nostaa alusta.  Koska alusta ei ollut nostettu KHO:n asettamaan määräaikaan mennessä, teettämisuhka täytäntöönpantiin lautakunnan päätöksellä 14.11.2013 § 149.

Viimekätisenä nostamisvelvollisena on Naantalin kaupunki, joten kaupunki on täytäntöönpanon tultua lainvoimaiseksi, ryhtynyt valmistelemaan nostoa hakemalla nostamista valtion jätehuoltotyöksi. Kaupunginhallitus teki esityksen ELY-keskukselle 25.11.2013 § 499 aluksen nostamisesta valtion jätehuoltotyönä. 4.4.2014 ELY-keskus on ilmoittanut osallistuvansa aluksen nostamiseen valtion jätehuoltotyönä.

Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan talousarviossa on varattu tälle vuodelle 40 000 euron määräraha aluksen nostamiseen. Aluksen nostamisen käytännön toimet, kuten tarjouspyyntöjen tekeminen ja nostamisenkilpailuttaminen on lautakunnan päätöksellä 10.4.2014 § 40 annettu yhdyskuntatekniikan osaston tehtäväksi.

Ennen KHOn päätöstä ja teettämisuhan täytäntöönpanoa kaupunki ei ole voinut ryhtyä nostamistoimiin, koska kaupungilla ei ole ollut oikeutta kajota toisen omaisuuteen. Valitettavasti asian hallinnollinen käsittely on valitusten johdosta vienyt kauan aikaa. Kaupunki on omalta osaltaan tehnyt asiat niin ripeästi kuin on ollut mahdollista ja toivotaan, että alus saadaan vielä tämän vuoden puolella nostettua.

Tarjouskilpailua aluksen nostamiseksi valmistellaan yhdyskuntatekniikan osastolla, ja tarkoitus on saada alus nostettua tämän vuoden puolella jätehuoltotyösopimuksella Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kanssa. Tarkemmin aikataulusta vastaa yhdyskuntatekniikan päällikkö Mika Hirvi, jonka mukaan aluksen nostotyö suoritetaan tämän hetkisen suunnitelman mukaan syyskuun 2014 aikana.

 

Terveisin, Saila Porthen

Vastattu 24.6.2014
24.6.2014

NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Puoliksi uponnut alus_laiva".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.