Valtuustokauden pöytäkirjat

Yritimme tehdä koostetta päättyvän valtuustokauden aikana tehdyistä, yrittäjyyteen ja elinkeinoihin liittyvistä valtuustoaloitteista. Kaupungin sivustolta löytyy vain pöytäkirjat alkaen 2015, ei vuosia 2014 eikä 2013 joten tehtävä osoittautui hyvin vaikeaksi.

Kuntaliitto tai lainsäädäntö eivät estä tai kiellä koko valtuustokauden aikaisten pöytäkirjojen pitämistä netissä nähtävillä. Esimerkiksi Jyväskylässä pöytäkirjat ovat saatavilla v. 2013 alkaen. http://www.jyvaskyla.fi/hallinto/hallitus/esityslistat_ja_poytakirjat

Kaupungin strategian mukaan toimintaa ohjaavat arvot ovat mm. avoimuus ja asiakaslähtöisyys. Onko mahdollista saada kaikki Naantalin luottamuselinten pöytäkirjat näkyville koko valtuustokauden ajalta; ja mikäli ei ole, mihin tai minkä toimielimen päätökseen perustuen niiden saatavuutta on rajoitettu?

Naantalin Yrittäjät ry
Kristiina Sunell, puheenjohtaja

Naantalin Yrittäjät ry / Kristiina Sunell 10.3.2017

Vastaus

Hei


Toimielimen pöytäkirja pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Nähtävänä pito perustuu kuntalakiin. Jos asia on kokonaan salassa pidettävä, pöytäkirjassa julkaistaan ainoastaan maininta salassa pidettävän asian käsittelystä.


Kuntaliiton asiantuntijat ovat ohjeistaneet Uutta kuntalakia koskevassa koulutuksessa nähtävänä pidosta seuraavasti: ”Kunnan toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat liitteineen pidetään esillä Internetissä rajoitetun ajan, esimerkiksi vuosi–kaksi vuotta. Yleinen tietoverkko ei ole sähköinen arkisto.”


Pöytäkirjojen nähtävänä pidon rajoittamista puoltaa myös velvoite yksityisyyden suojan toteutuminen henkilötietojen käsittelyssä. Yksittäisen henkilön henkilötietoja tulisi julkaista verkossa vai tehokkaan tiedottamisen vaatiman ajan.


Yksityiselämän suojan vaatimusten takia henkilötietoja sisältäviä pöytäkirjoja ei ole asianmukaista säilyttää Internetissä pysyvästi. Naantalin kaupunki on noudattanut Kuntaliiton suositusta siitä, että kunnan toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat liitteineen pidetään esillä Internetissä rajoitetun ajan, esimerkiksi vuosi–kaksi vuotta.  


Ystävällisin terveisin,

Riitta Luotio

hallintojohtaja, Naantalin kaupunki

puh. 044 7334 671

Vastattu 10.3.2017
10.3.2017


NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Valtuustokauden pöytäkirjat".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.