MelurajatKesällä 2013 tapahtumien meteli on ollut erittäin kova muuallakin kuin aivan lähiympäristössä. Se on kantautunut Kirkkopuistosta aina Väinölään ja Kuparivuoren leirintäalueelle asti. Asia puhuttaa sekä asukkaita, että kaupungissa vierailevia lapsiperheitä. Tapahtumien järjestäjät saattavat innoissaan unohtaa pienten lasten - ja vanhempienkin - korvat ja viihtyisyyden.

Rannan ravintoloista ei kuulu meteliä. Ongelmaa aiheuttavat tilapäiset tapahtumat, joissa ilmeisesti ei ole äänentoistolaitteiden käytön osaajaa, tai tietoa metelin aiheuttamasta haitasta ja sen estämisestä.

Kuulosuojaimia on käytettävä melun ylittäessä 85 desibeliä.
Kysymykset:

1. Mikä on ulkona järjestettävien kesätapahtumien meluraja Naantalissa? Onko sille olemassa järjestyssääntöön tai muuhun vastaavaan perustuvaa ohjearvoa tai rajaa?

2. Miten ja kenen toimesta melun määrää valvotaan? Mihin yhteystietoihin (puhelin, sähköposti) voi ottaa yhteyttä, mikäli melu asuinalueella on erittäin kova ja ääntä haluaa vähän hiljemmälle? Kesällä kaupungintalo on kiinni, mikä taho "päivystää" silloin?

Kristiina Sunell 18.5.2014

Vastaus

Kiitos palautteesta. Alla muutamia pykäliä Naantalin kaupungin ympäristönsuojelumääräyksistä, joissa on meluntorjuntaa koskevia osiota. Alla myös vastaukset kysyjän esittämiin kysymyksiin.  

****************** 

Naantalin kaupungin ympäristönsuojelumääräysten (hyv. kv 11.4.2012 § 20) mukaan:

 

Äänenvahvistimien ja äänentoistolaitteiden käyttö ulkotiloissa on sallittu yksipäiväisten tai kertaluontoisten tapahtumien yhteydessä torilla, urheilukentillä, uimalassa tai muussa yleisökäyttöön tarkoitetussa tai soveltuvassa paikassa klo 9- 24. Yleisötilaisuuksien ja muiden tapahtumien järjestäjän tulee kuitenkin huolehtia siitä, että äänentoistolaitteiden suuntaus ja äänenvahvistinlaitteiden säädöt on toteutettu siten, että niiden käyttö häiritsee lähiympäristöä mahdollisimman vähän.

 

Ulkotiloissa äänentoistolaitteet on säädettävä ja sijoitettava siten, että niistä aiheutuva lyhytaikainen (5 min) keskiäänitaso ulkona ei ylitä arvoa 55 dBA klo 7-22 välisenä aikana eikä arvoa 45 dBA klo 22-24 välisenä aikana asuin- ja loma-asuinalueilla tai venesatamissa.

 

Kirkkopuisto on yleisökäyttöön tarkoitettu julkinen tila, jossa voidaan järjestää mm. musiikkitapahtumia, toki kuitenkin edellä mainituin rajoituksin.

 

Tietyistä erityisen häiritsevää melua aiheuttavista tilapäisistä tapahtumista tulee tehdä ympäristönsuojelulain mukainen kirjallinen ilmoitus Naantalin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Tämä tarkoittaa lähinnä useampipäiväisiä tapahtumia tai tapahtumia, jotka jatkuvat klo 24 jälkeen.

 

********************

Vastaukset kysymyksiin:

 

1. Kunnallisia järjestyssääntöjä, joissa olisi annettu melurajoja ei enää ole. Kunnallisissa ympäristönsuojelumääräyksissä on annettu määräyksiä meluntorjunnan suhteen yllä esitetyn mukaisesti.  Naantalin kaupungin ympäristönsuojelumääräykset kokonaisuudessaan löytyvät osoitteesta  http://www.naantali.fi/ymparisto_ja_luonto/ymparistonvalvonta/fi_FI/ymparistonvalvonta/

 

2. Erilaisten tapahtumien meluntorjunnan valvonta on ongelmallista. Virka-aikana kannattaa ottaa yhteyttä ympäristönsuojelutoimeen ja virka-ajan ulkopuolella poliisiin.  Kun otatte yhteyttä ympäristönsuojelutoimeen olisi hyvä kertoa milloin häiritsevää melua on esiintynyt ja mahdollisesti myös melun aiheuttaja. Tällöin voimme ottaa suoraan yhteyttä melun aiheuttajaan ja ohjeistaa/velvoittaa meluntorjunnassa. Tarvittaessa melua käydään mittaamassa. Kesäaikana Naantalin rakennusvalvonnassa on päivystys, joten myös sinne voitte tarvittaessa ottaa yhteyttä. Terveysvalvonnalle kuuluu sisätiloihin kantautuva melu. Myös terveysvalvontaan voi ottaa yhteyttä meluasioissa. Naantalin terveysvalvontaa hoitaa Raision kaupunki.

 

Yhteystietoja:

 

Naantalin kaupunki, puh. 02 4345111 (vaihde)

 

Ympäristöpäällikkö Marjut Taipaleenmäki, ympäristötarkastaja Saila Porthén, tarkastusinsinööri Jari Koskinen

s-posti:  etunimi.sukunimi@naantali.fi

 

Raision kaupunki, puh. 02 4343111 (vaihde)

 

Terveystarkastaja Tuomo Vasala, terveystarkastaja Kirsi Puola

s-posti: etunimi.sukunimi@raisio.fi 

 

Ystävällisin terveisin 

Marjut Taipaleenmäki

 

Vastattu 23.5.2014
23.5.2014

NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Melurajat".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.