Vanhainkodista tehostetun palvelun yksikkö

Omaisena minua ihmetyttää byrokratian lisääntyminen tässä yhteydessä.


Aiemmin vanhainkodin asukas maksoi kaupungille kertamaksuna 85% tuloistaan yhdellä laskulla. Nyt siirryttäessä tehostettuun palveluasumiseen laskutusperusteet monimutkaistuvat merkittäväksi. Saadun informaation mukaan vanhusta veloitetaan seuraavilla kuluerillä: vuokra, johon haetaan Kelan asumistukea, vesimaksu, asumispalvelumaksu, johon haetaan Kelan hoitotukea, ateriamaksu, hygieniamaksu, pyykkimaksu, hammashoidon maksut ja apteekkilaskut.


Kaikkien näiden maksujen ja tukien jälkeen vähimmäiskäyttövaraksi tulee jäädä 160€/kk.
Kuka sen laskee ja mistä kuluista vähennetään, kun tulot eivät riitä? Montako erillistä kuukausittaista laskua omaisille jatkossa lähetetään?

Omainen 31.1.2014

Vastaus

Hei,

Vanhainkodin asukkaiden asumispalvelumaksun laskee vanhainkodin vs. esimies
Päivi Kallio.

Asukas saa palvelumaksuistaan yhden laskun jossa on eriteltynä vuokra ja vesimaksu,
sekä ateria-, hygienia-, pyykki- ja asumispalvelumaksu.  Asumispalvelumaksu
on tulosidonnainen ja se määräytyy samoin perustein kuin säännöllisen kotihoidon
kuukausimaksu.

Mikäli asukkaalle ei maksujen jälkeen jää vähimmäiskäyttövaraksi vahvistettua 160 €/kk,
alennetaan asumispalvelumaksua tai maksu on jätettävä perimättä.

Palvelumaksun päätöksen tekijä huolehtii siitä, että vähintään vähimmäiskäyttövaraksi
määritelty 160 €/kk jää kaikille asukkaille käyttöön säännöllisten kuukausimaksujen
jälkeen.

Hammashoidon maksut ja apteekkilaskut tulevat asukkaille erillisinä laskuina.
Koneellisen lääkkeenjakelun kustannukset maksaa kaupunki.

Ystävällisin terveisin

Taina Lahtiola, hoito- ja vanhuspalv. johtaja

Vastattu 4.2.2014
4.2.2014

NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Vanhainkodista tehostetun palvelun yksikkö".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.