Tiedonkulun avoimuus

Kaupungin ja yrittäjien 9.9.2016 pidetyssä tilaisuudessa tärkeimmäksi kehittämiskohteeksi todettiin tiedon kulku.

Useamman yrittäjän pyynnöstä välitän kysymyksen liittyen Manner-Naantalin osayleiskaavaan, jota käsiteltiin Naantalin kaupunginhallituksen kaupunkisuunnittelujaoston kokouksessa 10.10.2016. Esityslistan mukaan uusi aikataulu jaettaisiin oheismateriaalina kokouksessa, esityslistan liitteenä sitä ei ollut. Sitä ei ollut myöskään pöytäkirjan liitteenä.

Vuoden vaihde lähestyy. Monissa yrityksissä tehdään ensi vuoden toimintasuunnitelmaa ja budjettia, lisäksi valmistellaan mahdollisia investointeja. Siksi pyytäisimme joko julkaisemaan Manner-Naantalin osayleiskaavan aikataulun joko kaupungin nettisivuilla, tai lähettämällä aikataulu tai arvio aikataulusta sähköpostitse osoitteeseen naantalin@yrittajat.fi.

Naantalin Yrittäjät ry 13.10.2016

Vastaus

Hei


Asian valmistelu on vielä kesken. Kaavan käsittelyn aikataulut sekä sen vaiheet voivat vielä muuttua. Työn etenemiseen ja aikatauluun vaikuttavat kuitenkin olennaisesti kaavaehdotukseen mahdollisesti tehtävät muutokset, erityisesti niiden laajuus.


Elise Lehikoinen, maankäyttöpäällikkö

puh. 050 4649906

Vastattu 19.10.2016
19.10.2016


NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Tiedonkulun avoimuus".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.