Kotiäänestys

Kotiäänestys suoritetaan ennakkoäänestysaikana 17.1. - 23.1.2018 sekä mahdollisen toisen vaalin ennakkoäänestysaikana 31.1. - 6.2.2018 äänestäjälle erikseen ilmoitettavana ajankohtana.


Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen.

Kotiäänestys toimitetaan ennakkoäänestysaikana 17. - 23.1.2018 sekä mahdollisen toisen vaalin ennakkoäänestysaikana 31.1. - 6.2.2018 äänestäjälle erikseen ilmoitettuna ajankohtana.


Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä kirjallisesti tai puhelimella viimeistään tiistaina 16.1.2018 ennen kello 16.00 Naantalin kaupungin keskusvaalilautakunnalle tai johdon sihteeri Hanna Fagerlundille, puh. 044 4171 237. Äänestäjän puolesta ilmoituksen voi tehdä myös hänen valitsemansa henkilö. Ilmoittautumisessa käytettäviä lomakkeita saa kaupungin palvelupisteistä tai sen voi ladata tämän sivun oikean reunan linkistä.

Omaishoitajan mahdollisuus äänestää kotiäänestyksen yhteydessä

Kotiäänestykseen oikeutetun hoidettavan kanssa samassa taloudessa asuva omaishoitaja voi myös äänestää kotiäänestyksen yhteydessä. Edellytyksenä on, että omaishoitajan kotikunta äänioikeusrekisterin mukaan on Naantalin kaupunki ja että hän on tehnyt kaupungin kanssa omaishoitosopimuksen.  Äänestyshalukkuudesta on ilmoitettava keskusvaalilautakunnalle kotiäänestykseen ilmoittautumista koskevan ohjeistuksen mukaisesti.


22.12.2017


Naantalin keskusvaalilautakunnan yhteystiedotPostiosoite

PL 43, 21101 Naantali


Käyntiosoite

Käsityöläiskatu 2, Naantali


Puhelin

(02) 4345 111


Keskusvaalilautakunnan sihteeri

Kaupunginlakimies
Järvinen Turo
Puh: +358 2 434 5200
Gsm: +358 44 733 4552
etunimi.sukunimi@naantali.fi
NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Kotiäänestys".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.