Kuulutukset


Kesäkuun 1. päivänä 2017 voimaan astuneen uuden kuntalain (410/2015) 108 §:n mukaisesti kunnan ilmoitukset saatetaan jatkossa tiedoksi julkaisemalla ne yleisessä tietoverkossa, sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä tavalla.


Naantalin kuulutukset ja työpaikkailmoitukset ovat ensisijaisesti luettavissa kaupungin kotisivuilta. Erityislainsäädäntöön perustuvat kuulutukset (mm. maankäyttö- ja rakennuslaki, maa-aineslaki, ympäristönsuojelulaki) sekä valtion alue- ja paikallishallinnon viranomaisten kuulutukset pidetään toistaiseksi edelleen nähtävänä ilmoitustaululla. Osa kuulutuksista julkaistaan myös lehdissä harkinnan mukaan.


Kaupungin julkisten kuulutusten ilmoitustaulu sijaitsee kaupungintalon 1. kerroksessa osoitteessa Käsityöläiskatu 2.


Kuulutus Saariston Siipikarja Oy:n ympäristölupahakemuksesta

9.12.2018
Lue lisää
VARELY on myöntänyt luvan merimetsojen häirintään  Airiston-Velkuan kalastusalueella

6.12.2018
Lue lisää
Rakennustarkastajan rakennusluvat 5.12.2018
Rakennustarkastaja on tehnyt oheisessa julkipanolistassa mainitut päätökset.
6.12.2018
Lue lisää
Kuulutus asuntomessualueen asemakaavaehdotuksen nähtävilläolosta ja kutsu yleisötilaisuuteen 11.12.2018

6.12.2018
Lue lisää
Asumisneuvojatoimintaan rahoitusta

2.12.2018
Lue lisää
Matalahden venesataman vesialueen ruoppaus ja laiturien rakentaminen sekä valmistelulupa, vesilain mukainen lupahakemus

29.11.2018
Lue lisää
Kuulutus Äijälän ranta-asemakaava ja Nimetön-Patarauta-Renko ranta-asemakaavan muutos

29.11.2018
Lue lisää
Rakennustarkastajan rakennusluvat 28.11.2018
Rakennustarkastaja on tehnyt oheisessa julkipanolistassa mainitut päätökset.
28.11.2018
Lue lisää
Ympäristölupapäätös, Merimaskun Murske Oy

27.11.2018
Lue lisää
VARELYn päätös 26.11.2018 Turun seudun merialueen yhteistarkkailusuunnitelman hyväksymisestä

26.11.2018
Lue lisää
Rymättyläntien eteläpuolisen asuntoalueen ja Luonnonmaan perhetalon asemakaavan vireilletulo

22.11.2018
Lue lisää
Matalahden-Kotkanaukon ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen

22.11.2018
Lue lisää
Vaasan hallinto-oikeuden päätös Turun Seudun Energiantuotanto Oy:n ympäristölupa-asiassa

19.11.2018
Lue lisää
Manner-Naantalin osayleiskaava

15.11.2018
Lue lisää
Soinistentien alueen / Soinisen pientaloalueen asemakaava ja asemakaavamuutos

9.11.2018
Lue lisää
Puolustusvoimien kutsuntakuulutus 2018
Asevelvollisuuslain ja Valtioneuvoston asetuksen asevelvollisuudesta nojalla toimitetaan vuonna 2000 syntyneiden sekä muiden kuulutuksessa mainittujen asevelvollisten kutsunnat Varsinais-Suomessa, Sata-kunnassa ja Ahvenanmaalla vuonna 2018.
16.7.2018
Lue lisää
16.11.2017


Katso myös:


Ajankohtaiset tiedotteet


Avoimet työpaikat


Kuulutukset RSS-syötteenä

Kuulutukset RSS-syötteenä NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Kuulutukset".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.