Kuulutukset


Kesäkuun 1. päivänä 2017 voimaan astuneen uuden kuntalain (410/2015) 108 §:n mukaisesti kunnan ilmoitukset saatetaan jatkossa tiedoksi julkaisemalla ne yleisessä tietoverkossa, sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä tavalla.


Naantalin kuulutukset ja työpaikkailmoitukset ovat ensisijaisesti luettavissa kaupungin kotisivuilta. Erityislainsäädäntöön perustuvat kuulutukset (mm. maankäyttö- ja rakennuslaki, maa-aineslaki, ympäristönsuojelulaki) sekä valtion alue- ja paikallishallinnon viranomaisten kuulutukset pidetään toistaiseksi edelleen nähtävänä ilmoitustaululla. Osa kuulutuksista julkaistaan myös lehdissä harkinnan mukaan.


Kaupungin julkisten kuulutusten ilmoitustaulu sijaitsee kaupungintalon 1. kerroksessa osoitteessa Käsityöläiskatu 2.


Ruonan yhdystien asemakaavamuutos

17.11.2017
Lue lisää
Rakennustarkastajan rakennusluvat 15.11.2017
Rakennustarkastaja on tehnyt oheisessa julkipanolistassa mainitut päätökset.
16.11.2017
Lue lisää
Ympäristönsuojelulain mukainen päätös, Turun Seudun Energiantuotanto Oy

15.11.2017
Lue lisää
Tonttijaon muutos, Palttankatu

15.11.2017
Lue lisää
Luonnos Lounais-Suomen jätetaksaksi 1.1.2018 alkaen on nähtävillä 13.–27.11.2017

13.11.2017
Lue lisää
Rakennustarkastan rakennusluvat 8.11.2017
Rakennustarkastaja on tehnyt oheisessa julkipanolistassa mainitut päätökset.
9.11.2017
Lue lisää
Valitus ympäristölupapäätöksestä ja kuuleminen valituksen johdosta, Turun Seudun Energiantuotanto Oy, Härkäsuon läjitysalue

8.11.2017
Lue lisää
Kaupunginhallituksen konsernijaoston poikkeamislupapäätös 30.10.2017

7.11.2017
Lue lisää
Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon käyttö- ja päästötarkkailusuunnitelman hyväksyminen, Turun seudun puhdistamo Oy

31.10.2017
Lue lisää
Melua ja tärinää aiheuttava tilapäinen toiminta, Emännänkatu 2–4
Julkipanokuulutus
18.10.2017
Lue lisää
Puolustusvoimien kutsuntakuulutus 2017
Asevelvollisuuslain ja Valtioneuvoston asetuksen asevelvollisuudesta nojalla toimitetaan vuonna 1999 syntyneiden sekä muiden kuulutuksessa mainittujen asevelvollisten kutsunnat Varsinais-Suomessa, Sata-kunnassa ja Ahvenanmaalla vuonna 2017.
17.7.2017
Lue lisää
Raision kaupungin terveysvalvontajaoston kokoontumispäivät ja pöytäkirjojen nähtävillä pito vuonna 2017

22.12.2016
Lue lisää
Helsinki-Turku-rautatieyhteys, esiselvitys ja vaikutusten arviointi -raporttiluonnos

29.1.2006
Lue lisää
16.11.2017


Katso myös:


Ajankohtaiset tiedotteet


Avoimet työpaikat


Kuulutukset RSS-syötteenä

Kuulutukset RSS-syötteenä NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Kuulutukset".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.