Kuulutukset


Kesäkuun 1. päivänä 2017 voimaan astuneen uuden kuntalain (410/2015) 108 §:n mukaisesti kunnan ilmoitukset saatetaan jatkossa tiedoksi julkaisemalla ne yleisessä tietoverkossa, sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä tavalla.


Naantalin kuulutukset ja työpaikkailmoitukset ovat ensisijaisesti luettavissa kaupungin kotisivuilta. Erityislainsäädäntöön perustuvat kuulutukset (mm. maankäyttö- ja rakennuslaki, maa-aineslaki, ympäristönsuojelulaki) sekä valtion alue- ja paikallishallinnon viranomaisten kuulutukset pidetään toistaiseksi edelleen nähtävänä ilmoitustaululla. Osa kuulutuksista julkaistaan myös lehdissä harkinnan mukaan.


Kaupungin julkisten kuulutusten ilmoitustaulu sijaitsee kaupungintalon 1. kerroksessa osoitteessa Käsityöläiskatu 2.


Valitus ympäristölupapäätöksestä ja kuuleminen valituksen johdosta

23.1.2018
Lue lisää
Rakennustarkastajan rakennusluvat 17.1.2018
Rakennustarkastaja on tehnyt oheisessa julkipanolistassa mainitut päätökset.
18.1.2018
Lue lisää
Tonttijako, Kukola LV-alue

15.1.2018
Lue lisää
Tonttijako, Kalliosuonkuja

15.1.2018
Lue lisää
Näyttelyajat Naantalin taidehuoneella kesällä 2018

12.1.2018
Lue lisää
Rakennustarkastajan rakennusluvat 10.1.2018
Rakennustarkastaja on tehnyt oheisessa julkipanolistassa mainitut päätökset.
11.1.2018
Lue lisää
Merenhoitosuunnitelman kuulemisasiakirja "Suomen meriympäristön tila 2018"

8.1.2018
Lue lisää
Vaikuta vesiin - vesienhoidon kerskeiset kysymykset ja työohjelma sekä ympäristövaikutusten arviointi

8.1.2018
Lue lisää
Luonnonmaan ja Lapilan ym. saarien osayleiskaavan muutos I, luonnosvaiheen kuuleminen

5.1.2018
Lue lisää
Mauste-Sallinen Oy:n asemakaavamuutos

5.1.2018
Lue lisää
Ilmoittautuminen ensimmäiselle luokalle ja esiopetukseen

2.1.2018
Lue lisää
Kaupunginhallituksen konsernijaoston poikkeamislupapäätöksiä 18.12.2017

2.1.2018
Lue lisää
Naantalin voimalaitoksen ja Naantalin monipolttoainevoimalaitoksen päästöjen tarkkailusuunnitelman hyväksyminen

29.12.2017
Lue lisää
Presidentinvaali vuonna 2018

28.12.2017
Lue lisää
Sähkökaapelien asentaminen mereen välille Kirveenrauma-Puutarhamäki-Pitkäluoto-Keusto ja Pitkäluoto-Koivusaari
Kuulutus
28.12.2017
Lue lisää
Naantalin Satama Oy, sataman ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen

27.12.2017
Lue lisää
Varsinais-Suomen taajamien maankäytön, palveluiden ja liikenteen vaihemaakuntakaavaehdotus

15.12.2017
Lue lisää
Helsinki-Turku-rautatieyhteys, esiselvitys ja vaikutusten arviointi -raporttiluonnos

29.1.2006
Lue lisää
16.11.2017


Katso myös:


Ajankohtaiset tiedotteet


Avoimet työpaikat


Kuulutukset RSS-syötteenä

Kuulutukset RSS-syötteenä NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Kuulutukset".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.