Sidonnaisuusilmoitukset

Kuntalain mukaan tiettyjen kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava julkisesti sidonnaisuuksistaan. Säännöstöä sovelletaan vuonna 2017 valittavan valtuuston toimikauden alusta lukien.


Naantalissa sidonnaisuustietoja kootaan seuraavista henkilöistä:


• valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat

• kaupunginhallituksen jäsenet ja varajäsenet

• rakennuslautakunnan jäsenet ja varajäsenet

• lautakuntien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat

• kaupunginhallituksen ja lautakuntien esittelijät

• kaupunginjohtaja


Luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa. Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on tehtäväänsä valittu. Henkilön on myös ilmoitettava viivytyksettä sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset. Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Kaupungin tulee pitää sidonnaisuusrekisteri yleisessä tietoverkossa.

Täytä ja lähetä sidonnaisuusilmoitus

Sidonnaisuustietojen kokoamiseksi edellä mainitun luottamushenkilön ja viranhaltijan tulee täyttää ja lähettää alla oleva lomake.
1. Nimi


2. Tehtävä tai virka
3. Johtotehtävät


Selite: Johtotehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä.
Esimerkiksi toimitusjohtajan ja varatoimitusjohtajan tehtävät.


4. Luottamustoimet


Selite: Luottamustoimet elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä. Esimerkiksi yrityksen tai yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenyys.


5. Merkittävä varallisuus


Selite: Esimerkiksi merkittävät kiinteistöjen ja asunto-osakeyhtiöiden osakkeiden omistukset (ei kuitenkaan omana tai vapaa-ajan asuntona olevat kiinteistöt ja asunto-osakeyhtiöiden omistukset).


6. Muut sidonnaisuudet


Selite: Muut sidonnaisuudet, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.


7. Ilmoitus sidonnaisuus-velvollisuuden päättymisestä


Selite: Syötä päättymispäivämäärä.
17.12.2018


Lisätiedot:

Controller
Söderlund Riikka
Gsm: +358 44 417 1465
etunimi.sukunimi@naantali.fiNAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Sidonnaisuusilmoitukset".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.