Kaupunginhallitus

Kaupunginhallitus vastaa kaupungin hallinnosta, taloudenhoidosta, valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kaupunginhallitus valvoo kaupungin etua ja, jollei johtosäännöissä toisin määrätä, edustaa kaupunkia ja käyttää sen puhevaltaa.  


Kaupunginhallituksen tehtävät on määritelty kuntalain 39 §:ssä sekä kaupungin hallintosäännössä.


Naantalin kaupunginhallituksessa on yksitoista jäsentä, joista jokaisella on henkilökohtainen varajäsen. Varsinaisten jäsenten lisäksi kokouksiin osallistuu kaupunginvaltuuston puheenjohtajisto, esittelijänä toimiva kaupunginjohtaja ja pöytäkirjaa pitävä hallintojohtaja. Asiantuntijoina kokouksiin voi osallistua myös muita viranhaltijoita tarpeen mukaan.


7.5.2018


Kaupunginhallituksen esittelijä:

Kaupunginjohtaja
Mutanen Jouni
Gsm: +358 44 4171 416
etunimi.sukunimi@naantali.fi
  

Kaupunginhallituksen sihteeri:

Hallintojohtaja
Luotio Riitta
Gsm: +358 44 733 4671
etunimi.sukunimi@naantali.fi
 

NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Kaupunginhallitus".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.