Kaupunginvaltuusto käyttää ylintä päätösvaltaa

Kaupungin asukkaat valitsevat edustajansa kaupunginvaltuustoon neljäksi vuodeksi kerrallaan neljän vuoden välein järjestettävillä kunnallisvaaleilla.

 

Naantalin kaupunginvaltuustossa on 43 valtuutettua. Valtuutettujen lukumäärä perustuu kuntalain mukaisesti kunnan asukaslukuun.

 

Valtuutetut voivat työskentelyä varten muodostaa valtuustoryhmiä, joita Naantalissa on seitsemän.

 

Kaupunginvaltuusto kokoontuu kaupungintalolla (Käsityöläiskatu 2) valtuustosalissa. Yleisö voi seurata valtuuston kokouksia, sillä ne ovat julkisia.

 

Kaupunginvaltuuston tehtävät

 

Valtuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta. Kuntalain mukaan valtuuston tulee: 

 

 • päättää toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista
 • päättää hallinnon järjestämisen perusteista
 • päättää talouden ja rahoituksen perusteista sekä hyväksyä talousarvio
 • päättää kunnan palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista
 • päättää kunnan liikelaitokselle asetettavista toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista
 • päättää takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta
 • valita jäsenet kunnan toimielimiin
 • päättää luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista
 • valita tilintarkastajat
 • hyväksyä tilinpäätös ja päättää vastuuvapaudesta
 • päättää muista valtuuston päätettäviksi säädetyistä ja määrätyistä asioista


27.11.2014

 

Kuva: Anu Anttila 

NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Kaupunginvaltuusto".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.