Kaupunginvaltuuston pöytäkirjan nähtävänäpito

Kaupunginvaltuuston kokouksesta laadittu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kaupungin keskusvirastossa kokouspäivää seuraavan viikon tiistaina.

 

Tarkastamaton pöytäkirjaluonnos julkaistaan kaupungin internet-sivuilla heti sen valmistumisen jälkeen. Pöytäkirja julkaistaan uudelleen, kun se on allekirjoitettu ja tarkastettu.

 

Pöytäkirjoista selviää kunkin päätöksen sisältö. Päätösasiakirjoja pidetään esillä internet-sivuilla enintään kaksi vuotta. Sitä vanhempia päätösasiakirjoja voi tiedustella keskusviraston kirjaamosta.

1.12.2010

NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Pöytäkirjan nähtävänäpito".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.