Lautakunnat

Lautakunnat ovat luottamushenkilöistä koostuvia toimielimiä, jotka hoitavat eri tehtäväkokonaisuuksia. Lautakunnat valitaan kaupunginvaltuustossa.  Toimikaudeksi 1.6.2017 - 31.5.2019 jäsenet on valittu 5.6.2017 pidetyssä valtuuston kokouksessa.


Lautakuntien tehtävät määräytyvät hallinnonalakohtaisen lainsäädännön ja tehtävien mukaan. Yksityiskohtaiset tehtävät ja toimivalta määritellään kaupungin hallintosäännössä.


Lautakunnat kokoontuvat itse päättäminään aikoina. Kokoukset ovat suljettuja. Kaupunginhallitus on nimennyt edustajansa jokaiseen lautakuntaan. Lisäksi kaupunginjohtajalla on oikeus osallistua kokouksiin.


Kokouksissa asiat käsitellään esityslistan pohjalta. Lautakunnan alaisena työskentelevät viranhaltijat ja työntekijät valmistelevat asiat ja ne esittelee hallinnonalan johtava viranhaltija. Sihteerinä toimii lautakunnan määräämä viranhaltija.

9.6.2017


NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Lautakunnat".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.