Tekninen lautakunta

Teknisen lautakunnan tehtävänä on vastata yhdyskuntatekniikan ja toimitilojen toteutuksesta ja hoidosta sekä osaltaan huolehtia kaupungin maa- ja vesialueista. Tekninen lautakunta seuraa ja valvoo haja-asutusalueiden yksityistieverkon suunnitelmallista kehittymistä ja valmistelee joukkoliikenteen palveluihin liittyvät asiat. 


Teknisen lautakunnan puheenjohtajana toimii Martti Jaanto ja varapuheenjohtajana Eliisa Ansamaa.


Esittelijä on tekninen johtaja ja pöytäkirjanpitäjänä toimii talouspäällikkö Pirjo Kankaristo.


Teknisessä lautakunnassa on tiejaosto, joka päättää yksityisistä teistä annetun lain 6 a §:ssä tarkoitetulle viranomaiselle kuuluvat asiat.


Teknisen lautakunnan postiosoite:

Naantalin kaupunki

Tekninen lautakunta

PL 43

21101 Naantali


Tilapalvelujaoston postiosoite:

Naantalin kaupunki

Tiejaosto

PL 43

21101 Naantali

7.8.2018


Teknisen lautakunnan esittelijä:

Tekninen johtaja
Ojala Reima
Gsm: +358 500 829 048
etunimi.sukunimi@naantali.fi
Teknisen lautakunnan pöytäkirjanpitäjä:

Talouspäällikkö
Kankaristo Pirjo
Puh: +358 2 434 5332
Gsm: +358 44 733 4631
etunimi.sukunimi@naantali.fi

NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Tekninen lautakunta".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.