Hallintokantelu

Erityislakien eli muiden kuin kuntalain mukainen muutoksenhaku


Hallintokantelulla tarkoitetaan ylemmälle viranomaiselle (aluehallintovirastolle) tai yleistä hallinnon laillisuusvalvontaa harjoittavalle viranomaiselle (valtioneuvoston oikeuskansleri ja eduskunnan oikeusasiamies) tehtyä ilmoitusta siitä, että viranomainen on toiminut lainvastaisesti. 


Aluehallintoviraston, oikeuskanslerin tai oikeusasiamiehen puoleen voi kääntyä, kun epäilee, että viranomainen tai virkamies ei ole noudattanut lakia tai täyttänyt velvollisuuksiaan. Kantelun voi tehdä myös muista julkista tehtävää hoitavista henkilöistä.


Hallintokantelun voi tehdä kuka tahansa kansalainen. Sen voi kirjoittaa vapaamuotoisesti tai tekemisessä voi käyttää apuna verkossa olevaa valmista kantelulomaketta (ks. oikean palstan linkit).


Kantelun tutkinta on kantelijalle maksuton.

18.1.2016

NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Hallintokantelu".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.