Naantalin Pointti

Inhimillisesti tehokas.


Naantalin Pointti on kaupungin palvelupiste, joka toimii yhteistyössä mm. Raision työ- ja elinkeinotoimiston kanssa. Pointissa työskennellään yhdessä asiakkaan kanssa ja tavoitteena on löytää asiakkaille konkreettisia työllistymiseen ja elämänhallintaan johtavia ratkaisuja. Pointissa on erilaisia palveluja kaikenikäisille aikuisille. Asiakkaat asioivat sovittuina ajankohtina tai ajanvarauksella.


Ohjaajat tukevat, antavat tietoa ja suunnittelevat yhdessä asiakkaan kanssa asiakkaan omaan tilanteeseen sopivan palvelukokonaisuuden.


Sosiaaliohjaajan työ on tukea asiakasta ja hänen selviytymistään jokapäiväisessä elämässä. Asiakkaan aktivoiminen, työllistäminen ja erilaisten suunnitelmien laatiminen yhdessä asiakkaan kanssa on osa palvelua. Asiakkaan tilannetta kartoitetaan kokonaisvaltaisesti ja arvioidaan hänen palveluntarvettaan. Sosiaaliohjaaja tukee hänen etenemistään yhdessä laadittujen suunnitelmien mukaisesti ja seuraa niiden toteutumista sekä tarvittaessa ohjaa erilaisten palvelujen piiriin.


Myös toimeentuloturvaan liittyvät palvelut asiakas saa Pointin työntekijöiltä.


Kuntoutusohjaaja selvittää ja arvioi yhdessä asiakkaan ja hänen lähiyhteisönsä kanssa asiakkaan kokonaistilannetta, toimintakykyä sekä kuntoutumismahdollisuuksia. Oikea-aikaisten ja riittävien palvelujen turvaamiseksi kuntoutusohjaaja toimii asiakkaan yhdyshenkilönä eri tahoille sekä asiakkaan tukena hänen kuntoutus- ja aktivointiprosesseissaan.


Palvelu on tarkoitettu naantalilaisille, joiden mahdollisuudet saada omatoimisesti työtä ovat jostain syystä heikentyneet. Erityiskohderyhmänä ovat vaille opiskelu- tai työpaikkaa jääneet alle 25-vuotiaat nuoret sekä pitkäaikaistyöttömät.


Asiakkaat ohjautuvat joko sosiaali- ja terveystoimen tai TE-toimiston lähettämänä tai suoraan Pointin kutsumana.

25.7.2017
logo.JPG 


Tuulensuunkatu 8, 21100 NaantaliAlle 25-vuotiaat ja pitkäaikaistyöttömät:


Sosiaaliohjaaja

Hämäläinen Kaisa

Gsm: +358 44 7334 571


Sosiaaliohjaaja

Niemi Lenita

Gsm: +358 44 7334 570

Ohjaaja / Aktiiviryhmät
Vihmanen Vivi
Gsm: +358 44 417 1450NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Naantalin Pointti".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.